Specializarea
BIOTEHNOLOGII AGRICOLE


Profilul inginerului biotehnolog

Inginerii biotehnologi au competenţe în rezolvarea unor probleme importante pentru agricultură: microreproducerea plantelor prin tehnici de inginerie genetică, culturi de celule şi ţesuturi in vitro, ameliorarea plantelor şi animalelor, îmbunătăţirea nutriţiei şi sănătăţii animalelor, conservarea resurselor genetice vegetale şi animale, obţinerea produselor vegetale şi animale cu profil nutriţional îmbunătăţit, reciclarea produselor reziduale din agricultură, bioremedierea solului şi ape, producerea de surse auxiliare de energie, pe baza deşeurilor organice din agricultură, zootehnie, industria alimentară.

Perspective profesionale

Biotehnologiile agricole se bazează pe manipularea artificială, controlată a informaţiei genetice a plantelor, animalelor şi microorganismelor. Pregătirea multidisciplinară a inginerului biotehnolog îi permite să activeze în:

  • laboratoare de analize, certificări, expertize şi acreditări în domenii biotehnologice;
  • companii sau secţii de prelucrare a materiilor prime de natură vegetală;
  • unităţi de prelucrarea produselor vegetale şi animale;
  • laboratoare specializate în protecţia mediului;
  • siguranţa alimentară şi controlul alimentelor;
  • cercetare şi învăţământ.
BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

Maria APOSTOL

Şef lucr. univ. dr.

Birou: Parter, corp TPPA

Discipline:

- Floricultură

- Conservarea şi valorificarea biodiversităţii florei spontane ornamentale

- Producerea materialului săditor dendrologic şi floricolSpecializarea BIOTEHNOLOGII AGRICOLE / Specialization AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGIES

Anul I / 1st Year

Nr./No

Denumirea disciplinei

Subject

Nr. credite/ ECTS credits

Sem. I

1st sem

Sem. II

2nd sem

DISCIPLINE OBLIGATORII / COMPULSORY COURSES

1

Matematică şi statistică

Mathematics and statistics

4

-

2

Biofizică

Biophysics

4

-

3

Chimie

Chemistry

4

-

4

Biochimie

Biochemistry

-

4

5

Chimie analitică şi analiză instrumentală

Analytical chemistry and instrumental analysis

-

4

6

Informatică

Informatics

3

-

7

Botanică

Botany  

4

-

8

Fiziologie vegetală

Plant physiology

-

4

9

Genetică

Genetics

5

-

10

Ecologie şi protecţia mediului

Ecology and environmental protection

4

-

11

Biologie celulară

Cell Biology

-

3

12

Microbiologie generală

General microbiology

-

3

13

Enzimologie generală

General enzymology

-

3

14

Educaţie fizică*

Physical education and youth sport*

(1)

(1)

15

Practică**

Practical training**

-

3

DISCIPLINE OPŢIONALE (LA ALEGERE) / OPTIONAL COURSES (TO CHOOSE)

 

16

Anatomie şi fiziologie animală

Anatomy and animal physiology

-

4

Embriologie

Embryology

17

Limbi străine (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă)

Foreign languages (to choose between: English, French, German, Spanish)

2

2

DISCIPLINE FACULTATIVE / ELECTIVE COURSES

SEMINAR PEDAGOGIC/ PEDAGOGY MODULE

1

Psihologia educaţiei

Psychology of education

5

-

2

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria şi metodologia curriculumului)

Pedagogy I (Basis of  pedagogy + Theory and methodology of curricula)

-

5