Investeşte în oameni ! Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
logo logo logo

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Prezentare proiect

SPRIJINIREA PARTICIPARII DOCTORANZILOR LA PROGRAMELE DOCTORALE
Contract: POSDRU/88/1,5/S/ 52176


Prin sistemul competitiv de burse doctorale propus, se vor sprijini 50 de doctoranzi, ca aport la dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii in domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva. Sustinerea materiala si financiara acordata doctoranzilor din grupul tinta si accesul la resurse europene de învatare si cercetare va contribui la atragerea si motivarea tinerilor valorosi pentru activitatea de doctorat, la îmbunatatirea participarii acestora la ciclul de studii universitare de doctorat si implicit la îmbunatatirea formarii initiale a viitorilor cercetatori pentru câteva domenii deosebit de importante pentru economia nationala, contribuind la formarea unei resurse umane cu înalta specializare profesionala si competitiva pe piata europeana a muncii.

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI
 • Activitatea de cercetarea, dezvoltarea si inovarea reprezinta unul din pilonii de baza ai strategiei Lisabona, contribuind din plin la dezvoltarea societatii europene competitive bazate pe cunoastere.
 • Promovarea si stimularea educatiei de specializare prin doctorat va asigura deschiderea catre noi domenii de cercetare, va atrage mai multi oameni spre noi directii de cercetare stiintifica, va stimula gandirea critica si independenta.
 • Cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea reprezinta motorul economiei bazate pe cunoastere, factorul cheie al dezvoltarii, competitivitatii si pentru crearea locurilor de munca.
 • Programele doctorale sunt parte a invatamantului superior, conform ciclurilor de studii „Bologna”. Finalizarea programelor doctorale conduce la obtinerea titlului de doctor in diverse domenii.
 • Sistemul de CDI trebuie sa se afle la baza dezvoltarii societatii si cunoasterii în România, fiind capabil sa sustina performanta prin inovare în toate domeniile ce contribuie la asigurarea bunastarii cetatenilor si totodata sa atinga excelenta stiintifica recunoscuta pe plan international.

OBIECTIVUL GENERAL
 • Îmbunatatirea formarii viitorilor cercetatori în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, prin generarea unor conditii optime de studiu, inclusiv pentru dezvoltarea cooperarii transnationale si a mobilitatilor interne si externe

OBIECTIVE SPECIFICE
 • O.S.1 - îmbunatatirea participarii doctoranzilor la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile: agronomie, horticultura, zootehnie si medicina veterinara.
 • O.S.2 - sprijinirea financiara a 50 de doctoranzi pentru frecventrea si absolvirea studiilor univesitare de doctorat din domeniile prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013, specifice USAMV Iasi.
 • O.S.3 - promovarea de mobilitati academice interne si transnationale în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru 50 de doctoranzi din grupul tinta.
 • O.S.4 - motivarea tinerilor pentru o cariera în cercetare, prin pregatire profesionala a doctoranzilor în sprijinul  cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.
 • O.S.5 – formarea si dezvoltarea capacitatii doctoranzilor de a publica rezultatele stiintifice obtinute în cadrul tematice abordate pentru teza de doctorat.

ACTIVITATI PROIECT
 • Activitati de management, monitorizare si coordonare
 • Workshop pentru initierea proiectului
 • Atribuirea sprijinului financiar
 • Atribuirea burselor pentru mobilitati interne si externe
 • Atribuirea sprijinului financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinte, seminarii internationale legate de obiectul cercetarii
 • Atribuirea sprijinului financiar pentru întarirea capacitatii doctoranzilor de a publica rapoarte de cercetare stiintifica
 • Dezvoltarea si implementarea cadrului suport pentru perfectionarea si sprijinirea studiilor doctorale
 • Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi
 • Dezvoltarea, actualizarea si întretinerea unei baze de date privind rezultatele cercetarii obtinute în cadrul programele doctorale
 • Organizare Scoala de vara (Summer Scholl)
 • Schimburi si abordare integrata a bunelor practici prin organizarea de seminarii (3 seminarii - câte unul în cei trei ani ai proiectului)
 • Organizarea de conferinte internationale destinate sustinerii rezultatelor de varf si a caracterului interdisciplinar în programele de formare/cercetare doctorale
 • Activitati pentru informare / publicitate (inclusiv pagina de web a universitatii) si activitati pentru a asigura continuarea, valorificarea si integrarea rezultatelor
 • Organizarea de schimburi de bune practici si vizite de studiu - mobilitati externe la universitati din UE
 • Analiza si sustinerea publica a tezelor de doctorat

REZULTATE PROIECT
 • 50 - doctoranzi sprijiniti financiar pe durata ciclului de studii doctorale;
 • 50 - teze de doctorat elaborate si sustinute public de catre doctoranzi din grupul tinta;
 • 200 - lucrari realizate si publicate de doctoranzi, în domeniul tezei de doctorat, din care:
        -100 de lucrari stiintifice elaborate de doctoranzi si sustinute la conferinte si simpozioane nationale si internationale;
        -100 de lucrari stiintifice din tematica de cercetare realizate si publicate de doctoranzi în reviste recunoscute de CNCSIS;
 • 100 - rapoarte de cercetare realizate de doctoranzi;
 • 250 - examene promovate la discipline de specialitate;
 • 250 de luni de mobilitate externa (total);
 • 40 - luni de mobilitate interna la partenerul proiectului;
 • 50 - proiecte de cercetare, prezentate si validate de colectivele catedrelor;
 • 1 - workshop de prezentare si cunoastere a cadrului strategic european si national;
 • 3 - seminarii ;
 • 1 - conferinta internationala;
 • 1 - spot radio si un spot TV;
 • 400 - materiale informative;
 • 150 - pliante proiect;
 • 100 - brosuri;
 • 15 - afise de promovare.

Durata proiectului - 36 luni
1 martie 2010 – 28 februarie 2013
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-eu.ro