Secţiunile Conferinţei

          
  1. Sisteme dinamice, teoria jeturilor şi aplicaţiile lor; sisteme dinamice pătratice
  2. Algebră şi Logică
  3. Topologie şi Geometrie Diferenţială
  4. Analiză Funcţională şi Ecuaţii Diferenţiale
  5. Metode Analitice şi Numerice în Mecanică
  6. Matematici în Fizică, Chimie şi Industrie
  7. Matematici în Biologie şi Ştiinţele Mediului
  8. Informatică Teoretică
  9. Educaţie