Obiective

          

CAIM 2011 este un forum în care se face o trecere în revistă a tendinţelor în aplicaţiile teoretice, numerice, experimentale şi industriale ale matematicii, informaticii şi educaţiei.

Conferinţa oferă cercetătorilor oportunitatea de a se întâlni cu colegii lor pentru a-şi împărtăşi şi a discuta noutăţile şi tendinţele actuale de dezvoltare ale diverselor ramuri ale Matematicii, punând un accent deosebit pe aplicabilitatea acestora. Este în intenţie un cadru de discuţii şi schimb de păreri privind posibilităţile de conlucrare pe linia realizării unei interfeţe între Matematică şi Industrie.

Doctoranzii şi tinerii doctori sunt încurajaţi să participe activ la aceste dezbateri şi eforturi.

Această ediţie este special dedicată cercetărilor în domeniul sistemelor dinamice pătratice şi al aplicaţiilor lor.