Date importante

          

Data limită pentru înregistrarea on-line: 25.08.2011

Notificarea de acceptare (pentru prezentare): 01.09.2011

Data limită pentru trimiterea lucrărilor: 10.09.2011

Perioada Conferinţei: 22 - 25 septembrie, 2011

22 septembrie:
23 septembrie:
24 septembrie:

25 septembrie:
înregistrare la Universitatea "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi;
înregistrare, ceremonia de deschidere şi sesiuni pe secţii;
sesiuni pe secţii, ceremonia de închidere, adunarea generală ROMAI,
dineul oficial;
excursie; plecarea participanţilor.