Comitetul de Organizare

          
Valeriu V. COTEA
(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi)
vcotea@uaiasi.ro
Ilie BURDUJAN
(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi; ROMAI)
burdujan_ilie@yahoo.com
Ion CRACIUN
(Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi; ROMAI)
ion_craciun2008@yahoo.com
Costică MOROŞANU
(Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi; ROMAI)
cmoro@uaic.ro
Constantin POPOVICI
(Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi)
costeapopovici@yahoo.com