USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de masterat

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Tehnologii agricole moderne

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Agrotehnica terenurilor slab productive 9 -
Combaterea integrată a buruienilor 7 -
Maşini şi utilaje pentru agricultura de precizie 7 -
Tehnologii moderne de cultivare a cerealelor 5 -
Sisteme de lucrări minime ale solului - 7
Tehnologii moderne la leguminoase şi oleaginoase - 5
Tehnologii moderne pentru culturi furajere - 6
Ecofiziologie agricolă - 5
Etică și integritate academică - 2
Practică - 4
II. OPŢIONALE
Limbă străină
la alegere: engleză sau franceză
2 2

ANUL II

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Tehnologii moderne la plantele tehnice 9 -
Combaterea integrată a bolilor şi dăunătorilor 9 -
Tehnici neconventionale de condiţionare şi păstrare a producţiei agricole 9 -
Practică şi cercetare de specialitate - 30
II. OPŢIONALE
Sisteme conservative de agricultură 3 -
Programe de finanţare pentru agricultură© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023