USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de masterat

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Sisteme avansate de procesare
şi controlul calităţii produselor agroalimentare

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Tehnici şi sisteme avansate de procesare a produselor agro-alimentare 7 6
Tehnici avansate de analiză şi expertizare a produselor agro-alimentare în vederea creşterii siguranţei alimentare 7 6
Tehnici şi utilaje pentru prelucrarea avansată a produselor agro-alimentare 7 -
Trasabilitatea şi siguranţa produselor agro-alimentare 6 -
Identificarea fraudelor prin tehnici avansate de expertiză 7 -
Etică şi integritate academică - 2
Practică - 5
II. OPŢIONALE
Pachet I
Nutriţie şi sănătate - 3
Sisteme avansate pentru obţinerea produselor ecologice
Pachet II
Limba străină 2 2

ANUL II

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Tehnici experimentale în ingineria produselor agro-alimentare 7 -
Auditul calităţii în industria alimentară 7 -
Evaluarea senzorială a produselor agroalimentare 7 -
Strategii de marketing pentru promovarea produselor agro-alimentare 7 -
Practică - 27
Practică elaborare lucrare de disertaţie - 3
II. OPŢIONALE
Managementul sistemelor avansate de producţie agro-alimentară 2 -
Managementul autentificării şi expertizării produselor agro-alimentare© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023