USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de masterat

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Managementul şi conservarea solurilor

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Fizica solurilor agricole 7 -
Metodica executării experienţelor în agricultură 4 -
Conservarea solului şi a apei 9 -
Agrotehnica terenurilor degradate - 7
Mijloace agrochimice de conservare a solurilor - 5
Biologia solului - 5
Bonitarea şi evaluarea terenurilor - 5
Etică şi integritate academică - 2
Practică - 4
II. OPŢIONALE
Limbă străină la alegere: engleză sau franceză 3 2
Taxonomia solurilor 7 -
Organizarea terenurilor agricole

ANUL II

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Managementul durabil al resurselor de sol 8 -
Sisteme de lucrări minime ale solului 8 -
Echipamente, teste chimico-fizice de teren şi laborator pentru diagnosticul stării de fertilitate a solurilor agricole 7 -
Conservarea terenurilor agricole prin lucrări de îmbunătăţirii funciare 7 -
Practică şi cercetare de specialitate - 30© 2023 | Ultima actualizare: 15 nov 2023