USAMV Iasi
flag_en
Studii universitare de masterat

 

Plan de învăţământ 2020-2021

Specializarea Analiză şi diagnoză în agricultură

pentru a vizualiza fişa unei discipline apăsaţi pe denumirea ei

ANUL I

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Analize biochimice 6 5
Herbologie 10 -
Boli fiziologice la plante 6 -
Analize agrochimice 6 -
Diagnoza agenţilor patogeni ai plantelor agricole - 6
Diagnoza dăunătorilor plantelor agricole - 6
Specii vătămătoare şi toxice din pajişti - 7
Practică - 5
II. OPŢIONALE
Limbă străină
la alegere: engleză sau franceză
2 1

ANUL II

Disciplina Nr. credite
sem I sem II
I. OBLIGATORII
Diagnoza agenţilor patogeni ai plantelor horticole 7 -
Diagnoza dăunătorilor plantelor horticole 7 -
Diagnoza agenţilor patogeni ai produselor depozitate 7 -
Diagnoza dăunătorilor din produsele depozitate 7 -
Practică şi cercetare de specialitate - 30
II. OPŢIONALE
Analiza calităţii produselor agricole 2 -
Analiza calităţii produselor horticole© 2022 | Ultima actualizare: 4 iulie 2022