Titulatura
flag_en
Department of Agroeconomy
PhD, Prof. Stejărel BREZULEANU

PhD, Prof.
Stejărel BREZULEANU

Contact

Last name:   BREZULEANU
First name:   STEJĂREL
Birth date:   12 March 1969
Faculty:   Agriculture
Departament:   Agroeconomy
Address:   3, Mihail Sadoveanu Alee, Iasi, 700490, Romania
Telephone:   +40 232 407 516
Fax:   +40 232 260 650
E-mail:   stejarel@uaiasi.ro

Disciplines

 • Management in the agricultural field;
 • Business Management;
 • Agricultural extension;
 • Systems of agricultural production

Books

1. Ciurea Ion Valeriu, Chiran Aurel, Brezuleanu Stejarel, Ungureanu George, Mihalache Roxana, Airinei Ramona, Paveliuc Olariu Codrin, 2011, "Strategii de dezvoltare rurală durabilă prin agroturism - microzonele: Oituz, SlĂnic Moldova, Saşin", Editura Terra Nostra, Iaşi, I.S.B.N. 978-973-1888-81-1, 287 pagini,
2. Epure Tiberius, Brezuleanu Stejărel, 2010, "Managementul proiectelor de afaceri ale Întreprinderii". Editura Muntenia, Constanţa. I.S.B.N. 978-973-692-278-7, 206 pagini,
3. Brezuleanu Stejărel, 2009, "Management în agricultură" Editura Tehnopress, Iaşi. I.S.B.N. 973-702-689-6, 452 pagini,
4. Brezuleanu Stejărel, 2008, "Sisteme de producţie în agricultură". Editura "ALFA", Iaşi. I.S.B.N. 978-973-8953-50-5, 250 pagini,
5. Iaţco Constantin, Brezuleanu Stejărel, 2007, "Managementul proiectelor". Editura "Tipografia Moldova", Iaşi. I.S.B.N. 978-973-8900-88-2, 151 pagini,
6. Ciurea Ion Valeriu, Brezuleanu Stejărel, Ungureanu George, 2005, "Management". Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. I.S.B.N. 973-7921-59-3, 337 pagini,
7. Brezuleanu Stejărel, 2004, "Management agricol - Teorie şi practică" Editura Performantica, Iaşi. I.S.B.N. 973-730-030-0, 324 pagini,
8. Brezuleanu Stejărel, Brad Ioan, Popescu Cătălin, Felix Horaţiu Arion, Mihăşan Cosmin, Bucată Lenuţa, 2001, "Utilizarea sistemelor informatice în consultanţa agricolă" Editura AGROPRINT, Timişoara, 2001, I.S.B.N-973-8287-05-1, 165 pagini (50%)
9. Ungureanu George, Brezuleanu Stejarel, Ciurea Ion Valeriu, Mihalache Roxana, Chiran Aurel, Paveliuc Olariu Codrin, 2011, Ghid pentru promovarea afacerilor în turism", Editura Terra Nostra, Iaşi, I.S.B.N. 978-973-1888-85-9, 99 pagini,
10. Ciurea Ion Valeriu, Brezuleanu Stejărel, Vasilescu Nicolae, Ungureanu George, 2001, "Management - Aplicaţii practice în fermele agricole vegetale". Editura "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi. I.S.B.N-973-8014-42-5, 112 pagini,
11. Ciurea Ion Valeriu, Brezuleanu Stejărel, Filip Constantin, Ungureanu George. Moraru Radu Adrian, 2001, "Management - Aplicaţii practice în zootehnie", Editura "Ion Ionescu de la Brad, I.S.B.N-973-8014-43-3, 136 pagini,
12. Ciurea Ion Valeriu, Vasilescu Nicolae, Filip Constantin, Ungureanu George, Brezuleanu Stejărel, 1999, "Management - Îndrumător metodologic pentru fermele zootehnice", Editura "Ion Ionescu de la Brad", ISBN: 973-8014-01-8, 133 pagini.

Grants and research projects

Grant Director:
1. Grant no. 745/2007-2000 with CNCSIS - Research regarding durable development of the rural area of the N-E region by turning into good account the agrotouristic resources in the context of european regulations regarding ecological tourism
2. Education and Training of Specialists and Executing Staff in the Agrarian Sector in Romania, Project nr. 2006.2099.7, 2006

Member of research team:
1. "Investiţia în resurse umane-calitate şi eficienţă în agricultură şi servicii" IRU-CEAS COD POSDRU/1064/2.3/S/138071-2014 cu SC Astra Trifeşti, jud Iaşi,
2. "Practica pentru o piaţă a muncii competitivă" PPMC COD POSDRU/161/2.1/S/13924-2014 cu SC M&R, Agropan Impex, Brainer Consulting, DAL Consulting, jud Iaşi
3. Project 80797 CRESC! COD POSDRU/108/2.3/G/80797-2012, D.M.I 2.3 – Creşterea participării la programe de calificare /recalificare pentru lucrătorii din sectorul de comerţ.
4. Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (M.A.K.I.S.),
5. POSDRU /86/1.2/S/62723 from 13.05.2010 - Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pe piaţa muncii, http://www.uaiasi.ro/POSDRU/Proiect_62723/index.php?lang=ro&pagina=pagini/echipa.html
6. (UEFISCSU) IDEI code: 1133/2008 Strategii privind dezvoltarea durabila a mediului rural din podisul central moldovenesc prin stimularea si dezvoltarea grupurilor de producatori agricoli ca efect al cercetarii interdisciplinare 2008-2011
7. Project Leonardo: Transfer of the training courses on quality of production (hygiene/traceability/safety) in food small and medium-sized companies in Hungary and Romania, Long Life Learning Programme-multilateral tranfer project cu identificarea: CONVENTION no LLP LdV TOI 2008 FR-117-011- WINDAIR. http://www.uaiasi.ro/LEONARDO/Windair/
8. (UEFISCSU) IDEI code: 1120/2008 Strategii privind promovarea agroturismului şi turismului rural în bazinele hidrografice ale râurilor Slănic, Oituz şi Caşin judeţul Bacău în vederea asigurării dezvoltării rurale durabile 2008-2011
9. AMPOSDRU /13/5.2/S/11 nr. 3930/2008 Dezvoltarea pieŢei muncii prin promovarea ocupaŢiilor neagricole în mediul rural http://iasi.meserii-rurale.ro
10. POSDRU 10106/2008 Proiect integrat de sprijinire a dezvoltĂrii antreprenoriatului prin sistemul turistic în regiunea Nord-Est http://www.uaiasi.ro/POSDRU/Proiect_10106/index.html
11. Code 3415/2008 - Dezvoltarea competenţei metacognitive la studenţii din anul i (a-i învăţa pe studenţi să înveşe)
12. CNCSIS 16/2003, 8/2004 Strategii privind dezvoltarea integrată a agriculturii din zona rurală Vetrişoaia-Berezeni-Fălciu, judeţul Vaslui la orizontul anului 2006.
13. CEEX nr. 617 din 26.10.2005 - Experimentarea şi îmbunătăţirea tehnologiei de exploatare biologică pe un modul de livadă intensivă de măr, cu impact favorabil asupra sănătăţii consumatorului şi a mediului înconjurător - BIOMAR
14. CNCSIS Code 1201/2001, Studii privind introducerea managementului asistat de calculator în fermele agricole private din zonele montane li premontane ale moldovei în vederea creşterii eficienţei acestora
15. CNCSIS Code 174/1999, 122/2000, 212/2001 Strategii privind managementul dezvoltării rurale şi a ingineriei economice în agricultură

Competences

 • Management of the agricultural exploitation;
 • Projects management;
 • Optimization of structure of agricultural production;
 • Agritourism;
 • Economic effiency of the agricultural exploitation

Research areas

 • Bussines management;
 • Financial management of the agricultural exploitation;
 • Increasing the competiveness of romanian agriculture;
 • Finanacial management of the agro-alimentary entreprises;
 • Financing of the agricultural exploitation.

Other training

1. University of Studies Perugia, University of Studies Bologna, Italy May-July 1995, Certificate of specialist in Economy and Agrarian Marketing
2. I.N.R.A.- Unit of Economical and Rural Sociology Researches Grignon - Paris, France, July 1995, Certificate of specialist in Agrarian Economy
3. University of Studies for Studies and Technologies Lille 1, France January-May 1998, Certificate of specialist in Economy and Agrarian Management
4. University of Studies Stuttgart, University of Studies Hohenheim, Germany January-May 1999, Certificate of specialist in Economy and Agrarian Management
5. University of Studies Stuttgart, University of Studies Hohenheim, Germany Juny-September 2001, Certificate of specialist in Economy and Agrarian Management
6. The Danish Agricultural Advisory Service, National Centre, Bygholm Agricultural College, Denmark, May-June 2007, Diploma of Training of Agricultural Advisory Trainers

Scientific and professional associations

 • AMIER (Managers and Engineers Economists Association of Romania) since 2000;
 • Agricultural History Society and Retrology (SIRAR) since 2005;
 • Mountain Forum in Romania since 2008;
 • Assessor NVIC (National Conference of Virtual Education) Romania since 2010;
 • Technical Expert Agricultural Field- Court of Appeal Judicial - Iasi since 2010;
 • Assessor RAQAHE Agronomy Field Commission Agricultural, Forestry and Veterinary Medicine, since 2010;
 • Assessor AJPIS, NATB, STJ Iaşi, since 2011;
 • Founder humanitarian Way of Life Science Association- since 2010.


©2021 | Last update: 27 May 2021