English
Centenar

Incursiuni în istorie
1842 – 2012

Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumatate a secolului al XIX-lea când, între anii 1842 si 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihaileană din Iaşi primele cursuri de agricultură. În urma demersurilor insistente ale unui grup de profesori entuziaşti, la 2 mai 1905 Senatul Universitatii din Iaşi votează în unanimitate, iar mai târziu Ministerul Cultelor si Instrucţiunii Publice aprobă, înfiinţarea la Facultatea de Ştiinte a catedrelor de Chimie Agricolă şi Chimie Tehnologică.

1912
Prin Legea Învăţământului Superior, publicată în M.O./27 martie, se stabileşte înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole la Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Iaşi la care predau profesori eminenţi, precum: Haralamb Vasiliu, Agricola Cardas, Ioan Burcea, Autonom Georgescu, Alexandru O, Ion Constantineanu.

1933 - 1941
Secţia de Ştiinte Agricole de pe lângă Universitatea din Iaşi se transformă in Facultate de Ştiinte Agricole, cu sediul la Chişinău. În anul 1940, în condiţiile noii conjuncturi politice, prin Decretul-lege 3463/15 octombrie 1940, Facultatea de Ştiinte Agricole de la Chişinău este desfiinţată, personalul didactic şi parte din bunurile materiale se transferă la Iaşi unde, în 1941, conform Legii 922/17 octombrie, se reînfiintează Facultatea de Agronomie.

1948
La Iaşi se înfiinţează Institutul Agronomic, cu Facultatea de Agrotehnică, având o durată a studiilor de patru ani.

1951
Din anul 1951, în cadrul Institulului Agronomic oferta educaţională se diversifică şi se înfiinţează două noi facultăţi: Facultatea de Horticultură, a doua din ţară după cea din Bucureşti, şi Facultatea de Zootehnie, apărută după cele din Bucureşti şi Arad. Acestea se adaugă Facultăţii de Agrotehnică, deja existente.

1961
Se înfiinţează Facultatea de Medicină Veterinară, cu o baza materială ultramodernă pentru acea perioadă şi în cadrul căreia îşi desfăşurau activitatea personalităţi marcante ale învăţământului veterinar superior românesc.

2001
Denumirea oficială a universităţii devine Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi.

Prezent
USAMV Iasi a cunoscut in ultimii 10 ani o dinamica progresiva, prin dezvoltarea de noi specializari in cadrul facultatilor existente. În prezent USAMV funcţionează cu următoarele facultăţi:
- Facultatea de Agricultura (cu specializarile: Agricultura, Montanologie, Inginerie economica in agricultura, Tehnologia prelucrarii produselor agricole, Biologie);
- Facultatea de Horticultura (cu specializarile: Horticultura, Peisagistica, Ingineria Mediului);
- Facultatea de Zootehnie (cu specializarile: Zootehnie, Piscicultura si acvacultura, Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism, Controlul si expertiza produselor alimentare);
- Facultatea de Medicina Veterinara (cu specializarea Medicina veterinara).

USAMV face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din România şi este membru al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) şi al EUA (European University Association); USAMV este membru fondator al membru fondator al IAESTE România (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).
Contact

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Iaşi, Romania
Telefon: 0232 407.407
Fax: 0232 260.650
E-mail: centenar@uaiasi.ro

Copyright © 2012 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 23 octombrie 2012