English
Istoric

Incursiuni
în istorie

Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumatate a secolului al XIX-lea când, între anii 1842 si 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihaileană din Iaşi primele cursuri de agricultură ...

Cuvantul Rectorului

Cuvântul
Rectorului

Universitatea modernă este un veritabil for de formare, dezbatere şi de promovare a ideilor novatoare, un spaţiu de cercetare şi inovare care polarizează inteligenţe creatoare şi care îşi orientează obiectivele în funcţie de necesităţile şi interesele societăţii ...

Contact

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Iaşi, Romania
Telefon: 0232 407.407
Fax: 0232 260.650
E-mail: centenar@uaiasi.ro

Copyright © 2012 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 23 octombrie 2012