Tuti Widjastuti

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF PALM KERNEL CAKE FERMENTED BY Marasmius Sp IN THE RATION ON CARCASS PERCENTAGE AND INTERNAL ORGANS OF NATIVE CHICKEN

Tuti Widjastuti, Wiwin Tanwiriah, Lovita Adriani

Abstract
    Palm kernel cake is a by product of the processing of palm oil waste, has a high gross energy so it can be used as a source of energy for chicken. Palm kernel cake contains gross energy 5088 kcal/kg used to substitute corn meal in the preparation of native chicken diets. The research was to determine the effects of palm kernel cake fermented by Marasmius Sp in the diets on carcass percentage and internal organs of native chicken. One hundred native chickens at two weeks age were raised in cages until 12 weeks old. A Completely Randomized Design with five treatment palm kernel cake fermented level in the diets, namely 0% (R0), 10% (R1), 20% (R3), 30% (R4) and 40% (R5), replicated four times and where each replication consisted of five chickens and the measured variables was carcass weight percentage, abdominal fat, gizzard weight percentage and length of intestine. The statistical analysis indicated that the effect of the addition palm kernel cake fermented by Marasmius Sp in diets was significant (P<0.05) on final body weight, carcass percentage, gizzard weight percentage and length of intestine, but it abdominal fat. Using palm kernel cake fermented until 30 percent in the diets give the maximum result on the carcass weight, abdominal fat percentage, gizzard weight and length of intestine. At 40 percent palm kernel cake fermented in the diets, final body weight, carcass percentage, abdominal fat were decrease, but percentage of gizzard weight and the length of intestine was increase. The conclusion of experiment that palm kernel cake fermented can be used to alternative energy source to substitute corn meal in native chicken diet, and giving 30% gave the best of carcass percentage and internal organs of native chicken.

Key words: Palm kernel cake fermented, native chicken, carcass, gizzard, length of intestine


EFECTUL TURTELOR DIN SÂMBURI DE PALMIER FERMENTATE CU AJUTORUL Marasmius Sp ÎN RAPORTUL PROCENTUAL AL CARCASELOR şI AL ORGANELOR INTERNE LA PUII AUTOHTONI

Tuti Widjastuti, Wiwin Tanwiriah, Lovita Adriani

Rezumat
    Turta din sâmburi de palmier este un subprodus rezultat de la obţinerea uleiului de palmier, şi care are o energie brută mare astfel încât să poată fi folosită ca şi sursă de hrană pentru pui. Turtele din sâmburi de palmier au un conţinut în energie brută de 5088 kcal/kg şi sunt folosite în înlocuirea şrotului de porumb din dieta puilor autohtoni. Cercetările au urmărit efectele turtelor din sâmburi de porumb fermenate cu Marasmius Sp din dietă asupra proporţiei carcasei şi a organelor interne a puilor autohtoni. O sută de pui autohtoni cu vârsta de două săptămâni au fost crescuţi în cuşti până la vârsta de 12 săptămâni. Astfel s-a folosit un Completely Randomized Design cu cinci doze diferite de turte fermentate din sâmburi de palmier administrate în dieta puilor şi anume: 0% (R0), 10% (R1), 20% (R3), 30% (R4) şi 40% (R5), cu patru repetiţii care au constat din cinci pui iar variabilele măsurate au fost rata masei carcasei, grăsimea abdominală, rata masei pipotei şi lungimea intestinului. Analiza statistică a arătat că efectul adăugării de turte din sâmburi de palmier fermentate cu Marasmius Sp în dietă a fost semnificativ (P<0.05) asupra masei corporale finale, asupra proporţiei carcasei, asupra proporţiei masei pipotei şi a lungimii intestinului. Folosirea în dietă a turtelor fermentate din sâmburi de palmier până într-un procent de 30% a avut rezultate maxime asupra masei carcasei, a procentului de grăsime abdominală, a masei pipotei şi asupra lungimii intestinului. La folosirea a 40% turte fermentate din sâmburi de palmier în dietă, masa corporală totală, proporţia carcasei şi grăsimea abdominală au scăzut, în timp ce masa pipotei şi lungimea intestinului au crescut. În concluzie se poate afirma că turtele fermentate din sâmburi de palmier pot fi folosite ca şi sursă alternativă de energie pentru înlocuirea şrotului de porumb în dieta puilor autohtoni, folosirea a 30% turte în dietă a condus la obţinerea celor mai bune rezultate în ceea de priveşte carcasa şi organele interne ale puilor autohtoni.

Cuvinte cheie: turte fermentate din sâmburi de palmier, pui autohtoni, carcasă, pipotă, lungimea intestinului