Stela Zamfirescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE QUANTITY AND QUALITY OF MILK OBTAINED FROM PRIMIPAROUS SAANEN GOATS REARED IN INDUSTRIAL SYSTEM

Stela Zamfirescu, Daniela Jitariu, N. Dobrin, Dorina Nadolu, Ana Cismileanu, Il. Voicu

Abstract
   The rearing system, the mating season and the nutrition of primiparous Saanen goats have influence on the quantity and quality of milk. The natural mating of Saanen females at 7-9 months of age, with a normal weight of 35-38 kg, has influence on the quantitative production of milk. Given the administration of a feed ration that ensured 2.29 UFL at mating and 3.29 UFL at birth, the primiparous Saanen goats gained 51.50-56.65 kg 30 days after birth. The milk production generated within 240-270 days was 612.2 kg-778.2 kg, with a daily average production of 2.55-2.88 liters. The type of birth (simple or twins) has no influence on the milk production or its quality. The quality control of the milk obtained from the three lots emphasized that the biochemical parameters analyzed have normal values for fat (3.80 %-3.95%), slightly elevated for proteins (3.69%-3.80%), lactose (4.19%- 4.25%) and casein (2.57% - 2.59), and a constant pH of 6.61-6.77. The fat-protein ratio was 1.02-1.04, lower than the normal values of 1.15-1.20. The non-protein nitrogen – g/100g (NPN/CU) from the milk had values under 0.03 in all the lots. NPN/CU is an indicator for the ruminal proteins digestion. The urea nitrogen-MUN (g/100g) displayed very high values, of 16±3.06 in lot 1, and 15.86 in lot 2 and 3. MUN is an indicator that provides information about the status of the energy and protein balance in goats, which is used to monitor feeding and to evaluate the excess nitrogen in the ration. The casein (g/100g) determined in the Saanen goat milk had the following values 2.59 (lot 1), 2.54 (lot 2) and 2.57 (lot 3). In our research, of the total proteins, casein represented 179.9% in lot 1, 75% in lot 2 and 67.6 % in lot 3, being inversely proportional to the daily and total milk production of the lots.

Key words: Saanen goats, primiparous, milk quality


CERCETĂRI PRIVIND CANTITATEA ŞI CALITATEA LAPTELUI OBŢINUT DE LA CAPRE PRIMIPARE DE RASA SAANEN CRESCUTE ÎN SISTEM INDUSTRIAL

Stela Zamfirescu, Daniela Jitariu, N. Dobrin, Dorina Nadolu, Ana Cismileanu, Il. Voicu

Rezumat
   Sistemul de creştere, sezonul de montă şi alimentaţia al caprelor primipare de rasa Saanen a influienţat cantitatea şi calitatea laptelui. Monta naturală la 7-9 luni a capriţelor de rasa Saanen, în greutate normală de 35-38 kg a influienţat producţia cantitativă de lapte. In condiţiile administrării unei raţii furajere care a asigurat 2,29 UFL la montă şi 3,29 UFL la fătare, caprele primipare Saanen au realizat o greutate de 51,50-56,65 kg la 30 de zile după fătare. Producţia de lapte realizată în 240-270 de zile a fost de 612,2 kg-778,2 kg şi o producţie medie zilnică de 2,55-2,88 litrii. Tipul de fătare (simplă sau gemelară) nu a influienţat producţia de lapte şi calitatea acestuia. Controlul calităţii laptelui obţinut de la cele 3 loturi au pus în evidenţă ca parametrii biochimici analizaţi au valori normale pentru grăsime (3,80 %-3,95%), uşor mai crescute pentru proteine (3,69%-3,80%), lactoza (4,19%- 4,25%), cazeina (2,57% - 2,59) şi un pH constant de 6,61-6,77. Raportul dintre grăsime şi proteină a fost de 1,02-1,04, mai scăzut faţă de valori normale de 1,15-1,20. Azotul nonproteic - g/100g (NPN/CU) din lapte a avut valori mici de 0.03 la toate loturile, NPN/CU este un indicator care indică modul de digestie al proteinelor ruminale. Azotul ureic-MUN(g/100g) a prezentat valori foarte mari, de 16±3,06 la lotul 1, de 15,86 la lotul 2 şi 3. MUN este un indicator care furnizează informaţii despre statusul balanţei energetice şi proteice la capre, care se foloseşte pentru monitorizarea furajării şi pentru evaluarea excesului de azot din raţie; Cazeina (g/100 g) determinată în laptele de capră Saanen, a avut valori de 2,59 la lotul 1; 2,54 la lotul 2 şi de 2,57 la lotul 3. In cercetările noastre din proteinele totale, cazeina a reprezentat 179,9% la lotul 1 la; 75% la lotul 2 şi 67,6 %, la lotul 3, fiind invers proporţională cu producţia zilnică şi totală de lapte a loturilor.

Cuvinte cheie: capre Saanen, primipare, calitate lapte