Silvia Pătruică

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE MORPHOMETRICAL CHARACTERIZATION OF THE BEE POPULATIONS FROM BANAT AREA

Silvia Pătruică, I. Bănăţean Dunea, Roxana Lazăr

Abstract
   The study was carried out on 160 working bees, belonging to the Apis mellifera carpatica breed, taken from 4 apiaries from Timiş County (BUASMVT apiary), 2 apiaries from Caraş-Severin County (Secu, Reşiţa) and one apiary from Arad County. The measurements were performed at the Department for Apiculture and Sericiculture in the period 15.05.2017 – 15.06.2017, with the help of the stereomicroscope with digital camera. The bees are characterized by the following morphological indices: proboscis length ranges between 5.862 mm and 6.580 mm, the anterior wing length ranges between the limits 8.5875-9.1075 mm, and the width of the anterior wing is 2.650-3.0550; the length of the posterior wing is between 6.0650 mm and 6.3450 mm, and the width of the posterior wing is 1.7175 mm – 2.00 mm. The femur length is comprised within 2.99 mm and 3.40 mm; shin length is 2.14 - 2.81 mm, and the width is 0.7225 – 0.810 mm. Metatarsal length is 1.6950 mm - 2.0950 mm, and the width is 0.7375 - 0.91 mm. Tarsus length, in the bees taken from the 4 apiaries, was comprised within 1.52 mm and 1.77 mm.

Key words: morphometrical characterization; bee population; Banat area


CERCETĂRI PRIVIND CARACTERIZAREA MORFOMETRICĂ A POPULAŢIILOR DE ALBINE DIN BANAT

Silvia Pătruică, I. Bănăţean Dunea, Roxana Lazăr

Rezumat
    Studiul a fost efectuat pe 160 albine lucrătoare aparţinând rasei Apis mellifera carpatica, recoltate din 4 stupine din judeţul Timiş (Stupina USAMVBT), două stupine din judeţul Caraş-Severin (Secu, Reşiţa) şi o stupină din judeţul Arad. Măsurătorile s-au efectuat în cadrul disciplinei Apicultură şi Sericicultură în perioada 15. 05.2017 - 15.06.2017 cu ajutorul stereomicroscopului cu cameră digitală. Albinele studiate se caracterizează prin următorii indici morfologici: lungimea trompei variază între 5,862 mm şi 6,580 mm, lungimea aripei anterioare variază în limitele 8,5875-9,1075 mm iar lăţimea aripei anterioare 2,650-3,0550; lungimea aripei posterioare se încadrează între 6,0650 mm şi 6,3450 mm iar lăţimea aripei posterioare între 1,7175 mm şi 2,00 mm. Lungimea femurului este cuprinsă între 2,99 mm şi 3,40 mm; lungimea tibiei are valori cuprinse între 2,14 mm şi 2,81 mm iar lăţimea de 0,7225 -0,810 mm. Lungimea bazitarsului se situează între 1,6950 mm şi 2,0950 mm iar lăţimea între 0,7375 mm şi 0,91 mm. Lungimea tarsului albinelor provenite din cele 4 stupine a fost cuprinsă între 1,52 mm şi 1,77 mm.

Cuvinte cheie: Apis mellifera carpatica, caracterizare morfometrică