N. Eremia

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF TEMPERATURE ON NECTAR COLLECTION AND STORAGE IN THE HIVE DURING HONEY HARVEST

N. Eremia, Elena Scripnic, Susana Modvala, Angela Chiriac

Abstract
    The research aim was to study the temperature influence on nectar collection and storage in the hive by working bees during the harvesting. In the carried out research, during the honey harvest from the nectar - poliniferous plants (white acacia, linden and sunflower), were studied the air temperature and the quantity of nectar collected and stored in the hive by daily weighing of hives. The hives were on the control scales. In Republic of Moldova the total area of white acacia plantations from the forest fund is 98,630.2 ha, linden plantations - 4580.3 ha and sunflower - 223910.6 ha., At the harvesting during the active season in one day from white acacia the maximum amount of collected nectar in the hive was 9.1 kg, from linden - 5.5 kg and sunflower - 6.5 kg, that depends on the weather conditions, especially on the air temperature while the harvesting is done. The total amount of collected and stored nectar, in one hive and also recorded on the control scales, was from: white acacia - 46.9 kg, linden -50.0 kg and from sunflower -88.2 kg, and during 2016 active season was - 185.1 kg. Pastoral bee keeping can ensure the use of nectar - poliniferous harvests during the apicultural season and the pollination of entomophilous crops, increasing the honey productivity at 185.1 kg from one bee family and enhance the quality of fruits and seeds.

Key words: bee families, nectar-polliniferous crops, nectar, daily gain, temperature


INFLUENŢA TEMPERATURII ASUPRA COLECTĂRII ŞI DEPOZITĂRII ÎN STUP A NECTARULUI ÎN TIMPUL CULESURILOR MELIFERE

N. Eremia, Elena Scripnic, Susana Modvala, Angela Chiriac

Rezumat
    Scopul cercetărilor constă în studiul influenţei temperaturii asupra colectării şi depozitării în stup a nectarului de către albinele lucrătoare în timpul culesurilor melifere. În cadrul cercetărilor efectuate, pe parcursul culesurilor melifere de la plantele nectaro-polinifere (salcâmul alb, tei şi floarea-soarelui) au fost studiate temperatura aerului şi cantitatea de nectar colectată şi depozitată în stup, care s-a efectuat prin cântărirea zilnică a stupilor care s-au aflat pe cântarele de control. In Republica Moldova suprafaţa totală ocupată de plantaţiile de salcâmul alb din fondul forestier constituie 98630,2 ha, de tei - 4580,3 ha şi floarea-soarelui - 223910,6 ha. Pe parcursul sezonului activ, la culesurile melifere de la salcâmul alb cantitatea maximală de nectar, depozitată în stup într-o zi, a fost de - 9,1 kg, de la tei - 5,5 kg şi floarea-soarelui - 6,5 kg, fapt ce depinde de condiţiile climaterice în special temperatura aerului în perioada de cules. Cantitatea totală de nectar colectată, depozitată în stup şi înregistrată la cântarul de control a constituit: de la salcâmul alb - 46,9 kg, de la tei - 50,0 kg şi de la floarea-soarelui - 88,2 kg, iar pe parcursul sezonului activ al anului 2016 - 185,1 kg. Stupăritului pastoral poate asigura utilizarea culesurilor nectaro-polinifere pe parcursul sezonului apicol şi polenizarea culturilor entomofile, obţinerea productivităţii de - 185,1 kg de miere de la o familie de albine şi majora calitatea fructelor şi seminţelor.

Cuvinte cheie: familii de albine, nectar, sporul zilnic, temperatură