Mohamed A. Kenawi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF NATURAL ANTIOXIDANT AND PACKAGING ON STABILITY OF BEEF PRODUCT STORED UNDER REFRIGERATED CONDITION

Mohamed A. Kenawi, Rewaa A.A. Mohamed

Abstract
    Moringa Oleifera Lam.(Moringaceae) leaves powder was used as a natural antioxidant in combination with packaging treatment to study the stability of beef product (meat balls) during cold storage. The data showed that the samples treated with Moringa powder and packaged in LDPE bags had higher moisture content, cooking characteristics than the untreated and unpackaged ones. The changes in the pH, TBA values and microbial growth rate were minimal for the Moringa treated and packaged samples compared to the control unpackaged ones.

Key words: Natural antioxidant, Moringa Oleifera, beef products, cold storage, packaging


EFECTUL ANTIOXIDANŢILOR NATURALI ŞI AMBALĂRII ASUPRA STABILITĂŢII PRODUSELOR DIN CARNE DE VITĂ PĂSTRATE ÎN CONDIŢII DE REFRIGERARE

Mohamed A. Kenawi, Rewaa A.A. Mohamed

Rezumat
    Praful obţinut din frunzele de Moringa Oleifera Lam. (Moringaceae) sau “Arborele vieţii” a fost utilizat ca şi antioxidant natural în combinaţie cu metoda de ambalare pentru a studia stabilitatea produselor din carne de vită (chiftele, meat balls) pe durata stocării la rece. Datele obţinute arată că probele tratate cu praf de Moringa şi ambalate în pungi din polietilenă de joasă (mică) densitate (LDPE/PEJD) au avut o umiditate mai mare şi au putut fi gătite mai uşor decât probele netratate şi neambalate. Modificările valorilor pentru pH, TBA şi rata de creştere microbiană a fost minimă pentru probele tratate cu Moringa şi ambalate în comparaţie cu probele martor care nu au fost tratate şi nici ambalate.

Cuvinte cheie: antioxidanţi naturali, Moringa Oleifera, produse din carne de vită, stocare la rece, ambalare