M.A. Florea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF ATMOSPHERIC TEMPERATURE ON HEATING RELEASE AT KARAKUL DE BOTOŞANI SHEEP BREED

M.A. Florea, I. Nechifor, C. Pascal

Abstract
   To enlighten a natural factor, respectively the temperature from natural reproduction season, in the realised research were studied a representative number of sheep which belongs to Karakul de Botoşani breed.
   The effectuated research indicate the fact that at thermal levels placed around mean temperature of 10°C manifested ovulatory heat approximate 50.71% from the total flock assigned to mating in 2013 and in periods specific to seasons from years 2014 and 2015 the rate of sheep which manifest heat decreased below 25%.
   Also, the realised research shows the fact that in each season when the atmospheric temperature was higher than 20°C was recorded the lowest rate of sheep which manifest heat. In this way, in 2013 season the total of adult sheep which manifested ovulatory heat at temperatures higher than 20°C was 26 which correspond to a rate of only 2.33%.
   In the season from 2013 autumn the highest point of the curve in which is presented the situation of sheep entering in heat correspond with the date of 1st of October, day in which the mean daytime temperature was 5.2°C and the total number of sheep which manifested heat was of 170 females representing a rate of 15.18% from total sheep flock which were assigned for mating in that season.
   In reproduction campaign from 2014 the highest number of females which enter in heat into a single day was placed in September month, being of 88 females and in that day the average temperature was 10.7°C. Analysis of curve in which is presented the situation of sheep entering in heat in year 2015 show the fact that maximum peak correspond to 28th of September. In that day the average temperature was 12.3°C and manifested heat a number of 88 females.
   Analysing the obtained data in those three seasons could be observed that curve peak which show the entrance of sheep in heat is different placed, but only in the periods in which average temperature is situated around the value of 10°C.

Key words: Karakul de Botoşani, sheep, heat, reproduction, temperature


INFLUENŢA TEMPERATURII ATMOSFERICE ASUPRA DECLANŞĂRII CĂLDURILOR LA OILE DE RASĂ KARAKUL DE BOTOŞANI

M.A. Florea, I. Nechifor, C. Pascal

Rezumat
    În vederea evidenţierii unui factor natural, respectiv a temperaturii asupra declanşării căldurilor ovulatorii la ovine, cercetările au fost efectuate în sezonul natural de reproducere. Cercetările efectuate indică faptul că la pragurile termice plasate în jurul temperaturii medii de 10°C au manifestat călduri ovulatorii cca 50.71% din efectivul total repartizat la montă în 2013, iar în perioadele specifice sezoanelor derulate în 2014 şi în 2015 proporţia oilor care manifestă călduri scade sub 25%.
    De asemenea, rezultatele obţinute evidenţiază şi faptul că în fiecare sezon, atunci când temperatura atmosferică a fost mai mare de 20°C, s-a înregistrat şi cea mai mică proporţie a oilor care au manifestat călduri. Astfel, în sezonul desfăşurat în 2013 totalul oilor adulte care au manifestat călduri ovulatorii, la temperaturi mai mari de 20°C, a fost de 26 capete, reprezentând o proporţie de doar 2,33%. În acel sezon punctul cel mai înalt al curbei, în care este redată situaţia intrării oilor în călduri, corespunde datei de 1 octombrie, zi în care temperatura medie diurnă a fost de 5.2°C, prag termic la care au manifestat călduri 170 femele reprezentând o proporţie de 15.18% din efectivul total de oi adulte care au fost repartizat la montă în acel sezon.
    În campania de reproducere desfăşurată în anul 2014 cel mai mare număr de femele car au intrat în călduri, într-o singură zi, a fost în cursul lunii septembrie, fiind de 88 femele, iar în acea zi temperatura medie a fost de 10.7°C.
    În sezonul din 2015, numărul cel mai mare de femele care au manifestat cicluri sexuale s-a consemnat în intervalul dintre 27 septembrie 2015 şi 15 octombrie 2015, adică în perioada în care temperatura medie diurnă a fost sub 15°C. În acest interval de timp au manifestat călduri un număr total de 902 femele, reprezentând o proporţie de peste 80% din efectivul total repartizat la montă în acel an.
    Analizând datele obţinute în cele trei sezoane se observă că vârful curbei prin care se evidenţiază intrarea oilor în călduri se plasează diferit, însă doar în perioadele în care temperatura medie este situată în jurul valorii de 10°C.

Cuvinte cheie: Karakul de Botoşani, ovine, pielicele, reproducţie