M.G. Doliş

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING SOME BODY DIMENSIONS TO HORSES FROM SHAGYA BREED FROM RĂDĂUŢI STUD FARM – ROMANIA

M.G. Doliş, Mihaela Ivancia, C.G. Şonea, Raluca Elena Donosă, C.E. Nistor

Abstract
   This paper is a study on 109 horses from Shagya breed which were selected for breeding to Rădăuţi stud farm.
   In this study were determined three main body dimensions which are written also in the body evaluation sheet: withers height (158.41±0.22 cm), heart girth (175.42±0.43 cm) and canon perimeter (18±0.09 cm).
   The obtained data for these body dimensions as well as those obtained for some body indexes such as, massiveness index (110.75 ±0.25%), bones index (11.36±0.05%) and dactyl- thoracic index (11.36±0.05%) falls within the breed standards.

Key words: equine, mares, stud, body dimensions, indexes


STUDIU PRIVIND UNELE DIMENSIUNI CORPORALE LA CABALINELE DIN RASA SHAGYA DE LA HERGHELIA RĂDĂUŢI – ROMÂNIA

M.G. Doliş, Mihaela Ivancia, C.G. Şonea, Raluca Elena Donosă, C.E. Nistor

Rezumat
    Lucrarea de faţă reprezintă un studiu efectuat pe un număr de 109 cabaline din rasa Shagya, selecţionate pentru reproducţie la Herghelia Rădăuţi.
   Studiul a vizat cele 3 dimensiuni corporale trecute şi în fişa de bonitare, respectiv talia (158,41±0,22 cm), perimetrul toracic (175,42±0,43 cm) şi perimetrul fluierului (18±0,09 cm).
   Valorile obţinute pentru aceste dimensiuni corporale, precum şi cele obţinute pentru unii indici corporali, cum ar fi indicele masivităţii (110,75 ±0,25%), indicele osaturii (11,36±0,05%) şi indicele dactilo-toracic (11,36±0,05%) se încadrează în standardele rasei.

Cuvinte cheie: cabaline, iepe, armasari, dimensiuni, indici