L. Iacob

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CURRENT TECHNICAL AND PRACTICAL ASPECTS IN IMPROVEMENT OF THE BREEDS OF SHEEP IN ROMANIA

L. Iacob, Mândruţa Mitru, C. Vizitiu

Abstract
    Performance control of production on sheep is aiming to ease the identification the most productive animals, which are going to participate to create the frontline nucleus of each race under the improvement process. Through the activity of performance control of production and reproduction is aiming the modifying the genetic structure of active population, with direct impact on raising the way of expressing the characters that are under the improving process.
   Based on current data is found that the structure of herd assigned in Official Control of Production is dominated by the local races respectively: Turcana,Tigaie, Karakul de Botosani, Black head sheep of Teleorman and Merinos de Palas. The race with the highest share in national livestock that is under the performance test is Turcana which is having 70.09% share.The races breed for wool and meat, respectively Merinos de Palas and Merinos from Transylvania are having a share of 1.65% and 0.25%.
   Introduction of performance control of production on sheep and applying some sustainable improvements programs will ease the growth of individual production, with the economic consequences in national and international area.

Key words: official control, sheep races, performances, improvement


ASPECTE TEHNICE ŞI PRACTICE, DE ACTUALITATE, ÎN AMELIORAREA RASELOR DE OVINE ÎN ROMÂNIA

L. Iacob, Mândruţa Mitru, C. Vizitiu

Rezumat
    Controlul performanţelor de producţie la ovine are scopul dea permite identificarea celor mai productive exemplare care, ulterior, vor participa la constituirea nucleelor de elită ale fiecărei rase de ovine supuse ameliorării. Prin activitatea de control al performanţelor de producţie şi de reproducţie se urmăreşte modificarea structurii genetice a populaţiilor active, cu efect direct asupra creşterii modului de exprimare a caracterelor supuse ameliorării.     Pe baza datelor actuale se constată că structura afectivului înscris în Controlul Oficial al Producţiei este dominată de rasele autohtone respectiv de: Ţurcana,Ţigaia, Karakul de Botoşani, Oaia cap negru de Teleorman şi Merinos de Palas. Rasa cu cea mai mare pondere în efectivul naţional supus controlul performanţelor este ţurcană care deţine 70,09%. Rasele crescute pentru lână şi carne, respectiv Merinos de Palas şi Merinos transilvănean deţin o proporţie de 1,65% şi respectiv 0,25%.     Introducerea controlului performanţelor productive la ovine şi aplicarea unor programe de ameliorare sustenabile vor putea facilita creşterea producţiei individuale, cu consecinţe economice deosebite în plan naţional şi internaţional.

Cuvinte cheie: control oficial, rase de ovine, performanţe, ameliorare