Irina Elena Ismană (Ciobotaru)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESULTS ABOUT THE BACTERICID ACTIVITY OF THE DECONTAMINANT CID 20 ON BACTERIES OF THE STAPHYLOCOCCUS GENE

Irina Elena Ismană (Ciobotaru), Elena Hriscu (Ursu), M.G. Usturoi

Abstract
   The objective of this paper was to determine the bactericidal activity of CID 20 decontaminant on a strain of Staphylococcus aureus, ATCC 25923.
   To achieve this goal, the following work plan was prepared: Artificial contamination of 100 cm2 surfaces was made using an aluminum template with 10 x 10 cm sides; 1 bacterial strain of Staphylococcus aureus ATCC 25923 was used to prepare a bacterial suspension with a 1 McFarland density using a Biosan density.
   From the 1 McFarland density bacterial suspension, several work solutions with different concentrations of 0.25%, 0.5%, 1% were made.
   Several surfaces were contaminated with the Staphylococcus aureus suspension ATCC 25923, then these surfaces were sprayed with the CID-20 decontaminant and, finally, sanitation tests were taken to verify the effectiveness of the decontamination with this product.
   The conclusion of our research was that decontaminant CID 20 with a concentration of 0.25% has an effective action on bacteria of the Staphylococcus genus but only when the contact time is prolonged to at least 20 d/min.

Key words: decontaminants, bacterial suspension, bacteria of the Staphylococcus genus


REZULTATE PRIVITOARE LA ACTIVITATEA BACTERICIDĂ A DECONTAMINANTULUI CID 20 ASUPRA BACTERIILOR DIN GENUL STAPHYLOCOCCUS

Irina Elena Ismană (Ciobotaru), Elena Hriscu (Ursu), M.G. Usturoi

Rezumat
   Obiectivul prezentei lucrări a fost stabilirea activităţii bactericide a decontaminantului CID 20, asupra unei tulpini de Staphylococcus aureus, ATCC 25923.
   Pentru a realiza acest obiectiv, s-a întocmit următorul plan de lucru: s-a realizat o contaminare artificială a unor suprafeţe de 100 cm2, folosind un şablon din aluminiu cu laturile de 10 x 10 cm ; s-a utilizat 1 tulpină de lucru bacteriană de Staphylococcus aureus ATCC 25923, cu ajutorul căreia a fost preparată o suspensie bacteriană cu o densitate de 1 McFarland, utilizând un densimat Biosan.
   Din suspensia bacteriană cu densitatea de 1 McFarland, s-au realizat mai multe soluţii de lucru cu concentraţii diferite 0,25%, 0,5%, 1%.
   S-au contaminat mai multe suprafeţe cu suspensia de Staphylococcus aureus ATCC 25923, apoi aceste suprafeţe au fost pulverizate cu substanţa decontaminantă CID-20, iar în final, s-au recoltat teste de sanitaţie pentru a verifica eficienţa decontaminării cu acest produs.
   Concluzia cercetărilor noastre a fost aceea că substanţa decontaminantă CID 20 cu o concentraţie de 0,25% are acţiune eficientă asupra bacteriilor din Genul Staphylococcus dar numai în condiţiile în care timpul de contact este prelungit la minim 20d e minute.

Cuvinte cheie: substanţe decontaminante, suspensie bacteriană, bacterii din Genul Staphylococcus