Gina Cecilia Pistol

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


USE OF HIGH POLYPHENOLS GRAPE SEEDS CAKES TO MODULATE THE INFLAMMATORY STATUS AND PIGLET HEALTH DURING THE POST-WEANING PERIOD

Gina Cecilia Pistol, Veronica Chedea, M.L. Palade, Daniela Eliza Marin, Loredana Calin, Mariana Stancu, I.Al. Grosu, Ionelia Taranu

Abstract
    Weaning is a very difficult period for the pig, during which the nature and quality of the feeds is of great influence on the developing systems of digestion and defense. The weaning time is correlated with an increase of local inflammatory response. The supplementation of the weaning diet with ingredients rich in bioactive compounds with antimicrobial properties was lately investigated. This is the case of the polyphenols, which have been studied in depth for their beneficial effect on health and for their antioxidant action, but to a lesser extent, for their antimicrobial action. Grape by-products (grape seeds, grape pomace) could be alternative and cheaper sources with anti-microbial potential which could be used in the weaning diet. In the present study we analyzed the effects of 5% grape seed cakes (GS) inclusion in the diet on the blood biochemical parameters and on pro- and anti-inflammatory markers in spleen and lymph nodes. A total of 12 weaned pigs were fed with a control or 5% grape seed cakes (GS) diets for 30 days. Pigs were sacrificed after 30 days, blood and organs were collected and stored at –80°C until analyses. Our results showed that diet included 5% GS did not influence the health status determined by plasma biochemical parameters. Only a tendency for a slight increase of the biochemical parameters associated with energetic profile (glucose, cholesterol, triglycerides) was observed Also, GS diet had no effect on pro- and anti-inflammatory cytokines content in spleen and lymph nodes tissue. Further experiments are needed in order to investigate other rate of dietary inclusion which could provide more evidence about the effect of grape bioactive compounds on general health status and inflammation in weaning piglets

Key words: weaning piglets, inflammation, polyphenols, by-products


UTILIZAREA TURTELOR DE SEMINŢE DE STRUGURI BOGATE ÎN POLIFENOLI ÎN SCOPUL MODULARII STATUSULUI INFLAMATOR ŞI SĂNĂTĂŢII PURCEILOR ÎN PERIODA POST-ÎNŢĂRCARE

Gina Cecilia Pistol, Veronica Chedea, M.L. Palade, Daniela Eliza Marin, Loredana Calin, Mariana Stancu, I.Al. Grosu, Ionelia Taranu

Rezumat
   Inţărcarea este o perioadă foarte dificilă pentru purcei, perioada în care natura şi calitatea furajelor au o mare influenţă asupra dezvoltării sistemului digestiv şi a celui imunitar. Din punct de vedere imunologic, unele cercetări recente au arătat că perioada de înţărcare a purceilor este corelată cu creşterea amplitudinii răspunsului inflamator la nivel local. Suplimentarea recepturilor de nutreţ combinat pentru înţărcare cu ingrediente bogate în compuşi bioactivi cu activitate antimicrobiană a fost studiată destul de recent. Dintre aceşti aditivi sunt de menţionat polifenolii, al căror studiu a pus în evidenţă rolul lor benefic pentru sănătatea umană, precum şi rolul lor antioxidant. S-a demonstrat că suplimentarea dietei cu un extract de seminţe de struguri şi tescovina, foarte bogat în polifenoli, a redus activitatea unor markeri inflamatori în mucoasa duodenala a purceilor. Pornind de la aceste date, am studiat efectul recepturii cu 5% turte de seminţe de struguri asupra parametrilor biochimic ai sângelui ca markeri ai starii generale de sănătate şi asupra răspunsului imun local, la nivelul unor organe central ale sistemului imun (splina şi ganglionii limfatici), prin analiza conţinutului în citokine pro- şi anti-inflamatorii la purcei înţărcaţi. Un număr de 12 purcei au primit receptura control sau pe cea cu 5% turte de seminţe de struguri (GS) timp de 30 zile. La şfârsitul experimentului de furajare, purceii au fost sacrificaţi şi au fost recoltate probe de sânge şi organe (splină şi ganglioni limfatici), care au fost stocate la –80°C. Analizele noastre au demonstrat ca receptura ce conţine 5% GS nu a influenţat parametrii biochimici plasmatici. De asemenea, receptură ce conţine GS nu a avut efecte asupra concentraţiilor citokinelor pro- şi anti-inflamatoare din splina şi din ganglionii limfatici Sunt necesare experimente suplimentare în vederea investigării efectelor altor rate de incluziune a GS, care pot furniza mai multe date cu privire la efectele compuşilor cu activitate biologică din sub-produsele industriei vinicole asupra statusului general de sănătate şi inflamaţiei la purceii aflaţi în perioada post-înţărcare.

Cuvinte cheie: înţărcare, purcei, inflamaţie, polifenoli, sub-produse