E. Köntés

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE FEEDING BEHAVIOR OF FOALS

E. Köntés, M.I. Pop

Abstract
    Due to the evolution of technologies and sociocultural changes of the last decades, the employment of the equines in Romania has changed thoroughly.
   Between 2014 and 2017, twenty foals have been observed at three farms in Covasna County, from birth to weaning. Data has been collected from intervals defined by the research protocol. Foals have been observed during the first six months of their lives, the data from their first seven days being analysed in two segments: days 0-2 and days 3-7, followed by days 28-30 and 178-180.
   During observation biometric data was recorded, and also data regarding to the feeding behaviour of foals, like for example: the time after birth when first suckling was starting, the number and duration of suckling sessions, the passing of meconium, the occurrence of some foal behaviour patterns, the start of other food consumption, and the differences in feeding behaviour due to age and gender of the foals.
   With the foals aging, a decreasing tendency in the number and duration of suckling sessions has been observed, and also differences due to the gender and the breed of the foals have been noticed.

Key words: Foals, colostrum, feeding behaviour


STUDIU ASUPRA COMPORTAMENTULUI ALIMEMTAR LA MÂNJI

E. Köntés, M.I. Pop

Rezumat
    Datorită dezvoltării tehnologiilor şi schimbărilor socio–culturale din ultimele decenii, s-au produs şi in România schimbări profunde în modul de creştere şi mai ales de utilizare a cabalinelor.
   Cunoaşterea comportamentului alimentar al tineretului cabalin considerăm că este cu atât mai important, literatura de specialitate din România fiind relativ săracă în astfel de informaţii.
   În perioada 2014-2017, la trei exploataţii din judeţul Covasna, au fost monitorizaţi 20 de indivizi de la parturiţie până la înţărcare. Au fost colectate date din intervale predefinite conform protocolului de cercetare. Observaţiile s-au extins pe primele 6 luni de viaţă şi au fost grupate astfel: perioada 0-2 zile respectiv 3-7 zile, urmate de datele din zilele 28-30 respectiv zilele 178-180.
   Pe parcursul cercetarii au fost înregistrate o serie de date cu privire la comportamentul alimentar al mânjilor, cum ar fi numărul reprizelor de supt, durata acestora, eliminarea meconiului, apariţia anumitelor tipare comportamentale la mânji, începerea consumului de hrană uscata, diferenţe la comportamentul alimentar al mânjilor în funcţie de vârstă şi sex. Rezultatele au indicat faptul că in prima lună numărul zilnic al reprizelor de supt este de circa 80 (desigur cu variaţii, intre 60 si 90) si scade apoi pe măsură ce se apropie de intărcare până la un minim de 5 supturi pe zi.

Cuvinte cheie: Mânji, colostru, comportament alimentar