Doina Leonte

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


METHODS OF EVALUATION OF THE SANITATION STAGE IN UNITS WITH AN ALIMENTARY PROFILE

Doina Leonte, Valerica Gîlcă, C. Leonte

Abstract
   This paper presents a review of the tests currently used in a public food unit to assess the efficiency of surface hygiene.
   Laboratory exams can apply classical or modern methods, depending on the equipment available.
   Classical methods require more work and longer waiting times to achieve the results than modern ones that apply rapid sanitation tests.
   The visual unit and the buffer method are applied to the unit under study. The results of the sanitation samples taken by the buffer method revealed the correct hygiene of the surfaces in the canteen.

Key words: hygiene, surfaces, tests, laboratory, methods


MODALITĂŢI DE APRECIERE A GRADULUI DE SANITAŢIE ÎN UNITĂŢILE CU PROFIL ALIMENTAR

Doina Leonte, Valerica Gîlcă, C. Leonte

Rezumat
   Lucrarea de faţă face o prezentare a testelor utilizate în prezent într-o unitate de alimentaţie publică pentru aprecierea eficienţei igienizării suprafeţelor.
   Examenele de laborator pot aplica metode clasice sau moderne, în funcţie de dotarea de care se dispune.
   Metodele clasice presupun mai multă manoperă şi timp de aşteptare mai ridicat pentru obţinerea rezultatelor, comparativ cu cele moderne, care aplică teste de sanitaţie rapide.
   În unitatea luată în studiu se aplică verificarea vizuală şi metoda tampon. Rezultatele probelor de sanitaţie prelevate prin metoda tampon au evidenţiat corecta igienizare a suprafeţelor în cantină.

Cuvinte cheie: igienizare, suprafeţe,teste, laborator, metode