Cristina Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSIS OF TOURISTY MOVEMENT IN NEAMŢ COUNTY

Cristina Simeanu, B. Păsărin, D. Simeanu, B.V. Avarvarei

Abstract
    The structure of tourism movement in Neamţ County during 2012–2016, indicate a low rate of foreigner tourists (6.94%) from the total entrances in the county, number of days/tourist for foreigner tourists have also a low rate (6.98%). Mean level of tourists recorded 177.928 thousands persons. The mean level of number days/tourist recorded a value of 335.788 thousands persons. Average duration of the sojourn had fluctuations during analysed period (2012–2016) being of 1.88 days for Romanian tourists and for the foreigner ones. Gross utilization rate of touristy accommodation capacity recorded fluctuant values in those 5 analysed years (2012–2016), in 2016 being recorded the highest value 21.00%. From the analysis of touristy movement could be observed a growth of dynamic rate for tourists’ number, per total mean dynamic rate show an increase, in average, with 1.112. The absolute average modification of tourists’ number recorded 19.47 thousands persons. Average dynamic rhythm for tourists’ number was 11.20%.

Key words: entrances, overnight stays, mean duration of sojourn, gross utilization rate of touristy accommodation capacity, dynamic rate


ANALIZA CIRCULAŢIEI TURISTICE DIN JUDEŢUL NEAMŢ

Cristina Simeanu, B. Păsărin, D. Simeanu, B.V. Avarvarei

Rezumat
    Structura circulaţiei turistice în judeţul Neamţ în perioada 2012-2016, indică o pondere foarte mică a turiştilor străini (6,94%) în totalul sosirilor în judeţ, numărul de zile/turist pentru turişti străini are de asemenea o pondere redusă (6,98%). Nivelul mediu al numărului de turişti a înregistrat 177,928 mii persoane. Nivelul mediu al numărului de zile/turist a înregistrat 335,788 mii persoane. Durata medie a sejurului prezintă fluctuaţii în perioada analizată (2012-2016) fiind de 1,88 zile atât pentru turiştii români cât şi pentru turiştii străini. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a înregistrat valori fluctuante în cei 5 ani analizaţi (2012-2016), în anul 2016 înregistrând cea mai ridicată valoare de 21,00 %. Din analiza circulaţiei turistice putem observa o creştere a indicelui de dinamică al numărului de turişti, per total indicele mediu de dinamică arată o creştere de 1,112 ori. Modificarea medie absolută a numărului de turişti a înregistrat 19,47 mii persoane. Ritmul mediu de dinamică a numărului de turişti fost de 11,20 %.

Cuvinte cheie: sosiri, înnoptări, durata medie a sejurului; indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare; indicele de dinamică