Cristina Gabriela Radu-Rusu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE USAGE OF SODIUM BENZOATE (E 211) IN TWO FOOD CATEGORIES

Cristina Gabriela Radu-Rusu, M.I. Pop

Abstract
   Six products belonging in two food categories (soups and broths, as well as fish and seafood smoked, dried, fermented and/or marinates) have been investigated in laboratory via spectrophotocolorimetry to identify and quantify the usage of sodium benzoate as food additive with antiseptic-preservative purpose. The inclusion level of E-211 in the first group (instant soup) was 28.4-47.2% less than the maximum admitted inclusion level (AIL) (50 mg additive/100g product, while the calculated daily intake through eating a portion of reconstituted soup (250 ml) reached 44.0-59.7% out of the maximal admitted daily intake (MADI) for children and 20.3-32.6% of the MADI for adults. The concentration detected in the marinated fish was 27.3-42.1% lower than the AIL for this food category (200 mg/100 g). Calculus of the daily intake for a serving portion of marinate fish (env. 75 g) reached 57.9-72.7% of the MADI for children and 26.7-39.7% for adult consumers. Although the inclusion rates were below the maximal admitted limits, if we cumulate the potential intake of the sodium benzoate from other food sources preferred by children (sweet treats and sodas), the daily intake dose for this additive present becomes alarming and could endanger the health and development of young age consumers. Therefore, we recommend proceeding with increased caution in supervising their nutritional habits.

Key words: sodium benzoate, inclusion level, daily intake, instant soup, marinated fish


STUDIU PRIVIND UTILIZAREA BENZOATULUI DE SODIU (E-211) ÎN DOUĂ CATEGORII DE ALIMENTE

Cristina Gabriela Radu-Rusu, M.I. Pop

Rezumat
   Pentru efectuarea studiului s-au analizat în laborator, prin metoda spectrofotocolorimetrică, şase produse din două categorii de alimente ce pot conţine benzoat de sodiu ca aditiv alimentar cu rol antiseptic, din grupele supe şi bulioane, respectiv produse din peşte şi fructe de mare afumate, uscate, fermentate şi/sau marinate. Proporţia de utilizare a E-211 în prima categorie (supa instant) a fost cu 28,4-47,2% mai redusă decât rata de includere maxim admisă în aliment (50 mg/100g) iar doza zilnică ingerată calculată pentru consumul unei porţii de supă instant (250 ml) a ajuns la 44,0-59,7% din doza maximă admisă zilnic pentru consumatorii copii, respectiv la 20,3-32,6% în cazul consumatorilor adulţi. Concentraţia detectată în produsul Marinată de peşte cu legume a fost cu 27,3-42,1% mai scăzută faţă de rata de includere maximă pentru această categorie (200 mg/100 g). Calculul dozei zilnice ingerate prin consumul unei porţii de Marinată de peşte (cca. 75 g) a ajuns la 57,9-72,7% din doza maxim tolerată la copii, respectiv la 26,7-39,7% la consumatorii adulţi. Deşi ratele de includere au fost sub limitele maxim admise, dacă se cumulează şi aportul potenţial de benzoat de sodiu din alte surse alimentare preferate de copii (dulciuri şi băuturi răcoritoare), doza zilnică ingerată pentru acest aditiv prezintă valori îngrijorătoare care pun în pericol sănătatea şi dezvoltarea consumatorilor de vârste mici, recomandându-se o atenţie sporită în urmărirea obiceiurilor alimentare ale acestora.

Cuvinte cheie: benzoat de sodiu, doză de utilizare, doză zilnică ingerată, supă instant, peşte marinat