C. Pascal

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION OF LACTOGEN POTENTIAL CHARACTERISTIC TO GOATS MAINTAINED IN DIFFERENT TECHNOLOGICAL SYSTEMS

C. Pascal, C. Cristian

Abstract
   The main objectives of the research were represented by evaluating the influence factors in expressing the lactogen potential of goats from the Carpatina breed in Romania. In this regard were formed two groups of goats with similar characteristics in terms of the number of lactation, season of calving, age. Two lots were established that have benefited from the same nutritional requirements but one was maintained permanently in stabulation and the other was maintained on pasture. In order to assess production potential were planned control actions placed at 50, 100, 150, 200 and 225 days from the time of parturition. The method used to determine the quantity of milk milking each day of control, was based on the recommendations made by the International Committee for Animal Recording, method AT4 and for weighing was used an instrument with an accuracy of ± 5 g. The estimation of the average total production of milk was carried out using the method described by Fleischmann and the testing differences was done using Tukey Test. The obtained results show that in the case of the batch maintained permanent indoors the milk production was higher with 12.32% and on the interval of the first 150 days of lactation produce over 70% of the average quantity of lactation. On the basis of the results obtained it is concluded that stabulation maintenance positively influences performance levels.

Key words: Carpatina goat, goat milk, yield milk


EVALUAREA POTENŢIALULUI LACTOGEN CARACTERISTIC CAPRINELOR ÎNTREŢINUTE ÎN SISTEME TEHNOLOGICE DIFERITE

C. Pascal, C. Cristian

Rezumat
    Obiectivele principale ale cercetărilor efectuate au fost reprezentate de evaluarea influenţei unor factori în exprimarea potenţialului lactogen la caprinele de rasă Carpatină crescute în Romania. În acest sens au fost formate două loturi de capre cu particularităţi asemănătoare în ceea ce priveşte numărul lactaţiei, sezon de fătare, vârstă. Au fost constituite două loturi care au beneficiat de aceleaşi cerinţe nutriţionale însă unul a fost întreţinut în permanţenţă în stabulaţie iar celălalt a fost întreţinut pe păşune. În vederea evaluării potenţialului productiv au fost planificate acţiuni de control plasate la 50, 100, 150, 200 şi respectiv 225 zile de la momentul fătării. Metoda utilizată la determinarea cantităţii de lapte muls în fiecare zi de control s-a bazat pe recomandările făcute de International Committee for Animal Recording, metoda AT4 iar pentru cântărirea a fost utilizat instrumentar cu o precizie de ±5 g. Estimarea producţiei medii totale de lapte a fost realizată folosind metoda descrisă de Fleischmann iar testarea diferenţelor s-a făcut utilizând tesul Tukey. Rezultatele obţinute arată că în cazul lotului întreţinut în stabulaţie permanentă producţia de lapte a fost mai mare cu 12.32% şi pe intervalul primelor 150 zile de lactaţie produc peste 70% din cantitatea medie din lactaţia respectivă. În baza rezultatelor obţinute se desprinde concluzia că întreţinerea în stabulaţie influenţează în mod pozitiv nivelul performanţelor.

Cuvinte cheie: capre locale, lapte de capră, producţie de lapte