Andreea Anghel

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE EFFECT OF CROSSBREEDING WITH SPECIALIZED DAIRY BREEDS ON MILK PRODUCTION FROM CARPATHIAN GOATS

Andreea Anghel, Dorina Nadolu

Abstract
   The purpose of this study was that to evaluate the differences regarding the milk quantity and the biochemical composition of milk between primiparous goats of Carpathian breed and F1 hybrids of Alpin x Carpathian and Saanen x Carpathian, bred and exploited in the same conditions. The F1 hybrid females of Alpine x Carpathian and Saanen x Carpathian were obtained by artificial insemination of a lot of females of Carpathian breed with seminal material provided from he-goats of Alpine and Saanen pure breed. After weaning, the goats were milked 2 times a day, for 5 months. The control of milk production was done monthly. It was individually weighed the quantity of milked milk in the morning and in the evening. Also, there were taken individual samples of milk for the qualitative analysis. The bio-chemical parameters (fat, protein, lactose) were analysed by ultrasonic method at a Lactoscan analyser standardized for milk. The results shows that the average amount of milked milk of hybrids is significantly increased (p<0.05) compared to the Carpathian breed (2031 g, 2033 g, vs 1145 g). The proportion of fat is significantly higher (p<0.05) at both categories of half-bred besides Carpathians (3.74%, 3.84%, vs 3.69%). In conclusion, the crossbreeding of the Carpathian breed with specialized breeds for the milk production leads to an increase of the productive potential.

Key words: goat, milk, Carpathian, crossbreds


STUDIU PRIVIND EFECTUL INCRUCIŞĂRII CU RASE SPECIALIZATE PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE ASUPRA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA CAPRE DE RASA CARPATINĂ

Andreea Anghel, Dorina Nadolu

Rezumat
   Scopul acestui studiu a fost acela de a evalua diferenţele în ceea ce priveşte producţia şi compoziţia biochimică a laptelui între femele primipare din rasa Carpatina şi hibrizi F1 Alpin x Carpatina şi Saanen x Carpatina, crescute şi exploatate în aceleaşi condiţii. Femelele hibride Alpin x Carpatina şi Saanen x Carpatina au fost obţinute prin inseminarea artificială a unui lot de female Carpatina cu material seminal provenit de la ţapi de rasă pură Alpina franceza şi Saanen. După înţărcare, caprele au fost mulse de două ori pe zi, timp de 5 luni. Controlul producţiei de lapte s-a efectuat lunar. Pentru aceasta s-a cântărit individual cantitatea de lapte muls dimineaţa şi seara. De asemenea, s-au prelevat şi probe individuale de lapte pentru analiza calitativă. Parametrii biochimici (grăsime, proteine, lactoză) au fost analizaţi prin metoda ultrasonică la un analizor Lactoscan standardizat pentru lapte de capră. Rezultatele au demonstrat că producţia medie de lapte muls a femelelor hibrid este semnificativ crescută (p<0,05) comparativ cu cea a femelelor de rasa Carpatina (2031 g, 2033 g, vs 1145 g). Procentul de grăsime este semnificativ crescut (p<0,05) la ambele categorii de hibrizi faţă de Carpatina (3.74%, 3.84%, vs 3.69%). In concluzie, încrucişarea rasei Carpatina cu rase specializate pentru producţia de lapte conduce la o creştere a potenţialului productiv a femelelor obţinute.

Cuvinte cheie: capra, lapte, Carpatina, hibridare