Vera Granaci

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


SEASONALS PARTICULARITY OF THE REPRODUCTIVE PERFORMANCES OF DOMESTIC RABBITS AND OPPORTUNITIES OF THEIR RECOVERY

Vera Granaci

Abstract
   The influence of the season on the main reproductive indices of rabbits and possibilities of their correction was studded. The experiment concerning evaluating the reproductive performances of rabbits depending on the season: fecundity, prolificacy, viability and survival rate of kittens (young rabbits) and the influence of the bio additive "SpiruZn" administration. According to the results established,concerning the indices reflecting the seasonal influence on rabbits' reproduction results, the lowest values of fecundity were established in the case of mating made in the period of autumn-winter months. The smallest prolificacy was established in the case of births in the winter months. The lowest kitten viability at birth was in the case of autumn births and kitten survival at weaning - in the case of summer births. Thus, the season influences differently rabbits’ reproductive indices. The bio additive "SpiruZn" administered to does in the autumn months contributed to a significant improvement of fecundity, does prolificacy, kitten viability and kitten survival in the period birth-weaning, compared with the witness group.

Key words: Rabbitts. Reproductive performances. Seasonal particularity. Bio additive "SpiruZn"


PARTICULARITĂŢI SEZONIERE ŞI OPORTUNITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A INDICILOR DE REPRODUCŢIE LA IEPURII DE CASĂ

Vera Granaci

Rezumat
   A fost stabilită influenţa sezonului asupra principalilor indici de reproducţie la iepuri şi a posibilităîţii de redresare a lor. Pentru realizarea scopului au fost monitorizate performanţele de reproducţie în funcţie de anotimp: fecunditatei, prolificitatea, viabilitatea şi a rata de supravieţuire a puilor şi evaluat impactul administrării în perioada critică din punct de vedere a fecundităţii la femele a bio aditivului "SpiruZn", asupra indicilor de reproducţie. Bio aditivul s-a administrat în amestec cu concentratele timp de 15 zile pînă la monta planificată şi 15 zile după montă, în lunile septembrie şi octombrie, cînd fecunditate scade brusc. Sezonul influenţează diferenţiat indicii care caracterizează rezultatele reproducţiei la iepuri: - cele mai mici rezultate ale fecundităţii au fost stabilite în cazul împerecherilor în lunile toamnă-iarnă (septembrie, decembrie); - rezultatele cele mai mari în ceea ce priveşte viabilitatea puilor la naştere au fost stabilite în perioada primăvară – vară; - supravieţuirea iepuraşilor în perioada fătare-înţărcare a prevalat în cazul fătărilor de primăvară. Bio aditivul "SpiruZn", administrat iepuroaicelor în lunile de toamnă, a contribuit la ameliorarea semnificartivă: a fecundităţii, prolificităţii, viabilităţii puilor şi a ratei de supravieţuite comparativ cu lotul martor.

Cuvinte cheie: Iepuri de casă; Performanţe de reproducţie; Particularităţi sezoniere; Bioaditivul "SpiruZn"