Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


NEW NUTRITIONAL SUPPLEMENTS FOR BEES DURING DEFICIENT HARVESTING PERIODS

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olesea Gliga, Olga Postolachi

Abstract
   The purpose of this study was to test in the bee's feed the biomass of aquatic microalgae Oocistis borgei Snow, hereinafter referred to as bioactive supplement "Borgesnow" and elaboration on its basis of a process of feeding of bee families during the end of winter and start of spring (february-march), deficient harvesting period in nature. The researchers were conducted on the Apis mellifera Carpatica bee families at the experimental apiary of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences. For testing of biomass in bee's feed at the end of February, they were formed three batches of bees families, to which once for each frame with bees were administered 200 g of nutritional paste, prepared by mixing the powdered sugar with honey in proportion 7:3. The batch I - control, bees have received only nutritional paste, prepared by mixing the powdered sugar with honey. The batch II - the bees have received paste enriched with nutritional supplement "Apispir+Fe" in quantity of 200 mg of active substance per 1 kg of paste. The batch III - bees have received nutritional paste enriched with bioactive supplement "Borgesnow" in a quantity equivalent to 200 mg of dry substance per 1 kg of paste. Research results have shown that feeding of bee families with nutritional supplement enriched with biomass of aquatic microalgae Oocistis borgei Snow help to increase, compared to the control batch, queen prolificacy up to 132 eggs or 8.3%, the amount of capped brood with 15.4 hundreds cell or 8.0%, family power by 0.26 kg or 8,1%, the amount of bee bread accumulated in nest with 20.4 hundreds cells or 22,6%, the amount of wax increased by 0.09 kg or 30,0%, resistance to disease by 3.1 points or 3,5%, brood viability with 1.5 points or 1,7% and the amount of honey in the harvesting 4.16 kg, or 38,7%. The result is due to increasing nutrient assimilation and accessibility of biomass, given the fact that the microalgae Oocistis borgei Snow is covered with a thin protective membrane and the biomass is rich in biologically active substances, in particular proteins, carbohydrates, lipids, essential amino acids, micro - and macro elements, antioxidants, which have a catalytic role in the metabolism of nitrogenous substances to worker bees, participates in the synthesis of some enzymes, improves the qualitative composition of royal jelly and stimulates its secretion by nurse-bees, so indirectly influence (by feeding with royal jelly of the queen) on the reproductive system of the queen, intensifiing the ovogenesis and egg-laying. All of these largely determines the queen prolificacy, development of the larvae and brood from the nest, contributing to the increased family strength and their productive potential as a whole.

Key words: bees, nutritional supplement, biomass, microalgae, Oocistis borgei Snow


SUPLIMENTE NUTRITIVE NOI PENTRU ALBINE ÎN PERIOADELE DEFICITARE DE CULES

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olesea Gliga, Olga Postolachi

Rezumat
   Scopul cercetării a fost testarea în hrana albinelor a biomasei microalgei acvatice Oocistis borgei Snow, numită în continuare supliment bioactiv "Borgesnow", şi elaborarea în baza acesteia a unui procedeu de hrănire a familiilor de albine în perioadele de sfârşit al iernii şi început al primăverii (februarie - martie), deficitare de cules în natură. Cercetările au fost efectuate pe familiile de albine Apis mellifera Carpatica la stupina experimentală a Institutului de Zoologie al Academiei de ştiinţe a Moldovei. Pentru testarea în hrana albinelor a biomasei, la sfârşitul lunii februarie, au fost formate trei loturi de familii de albine, cărora li s-au administrat o singură dată câte 200 g de pastă nutritivă preparată din amestec de pudră-zahăr cu miere în proporţie de 7:3, la fiecare ramă cu albine. În lotul I - martor, albinele au primit în hrană pastă nutritivă preparată doar din amestec de pudră-zahăr cu miere. În lotul II - albinele au primit în hrană pastă nutritivă îmbogăţită cu suplimentul nutritiv "Apispir+Fe" în cantitate 200 mg de substanţă activă la 1 kg pastă. În lotul III - albinele au primit în hrană pastă nutritivă, îmbogăţită cu suplimentul bioactiv "Borgesnow", în cantitate echivalentă de 200 mg substanţă uscată la 1 kg de pastă. Rezultatele cercetării au demonstrat, că hrănirea familiilor de albine cu suplimentul nutritiv îmbogăţit cu biomasa microalgei acvatice Oocistis borgei Snow contribuie la creşterea, comparativ cu lotul martor, a prolificităţii mătcilor cu 132 ouă, sau 8,3% (td=4,6; P<0,001), cantităţii de puiet căpăcit cu 15,4 sute celule, sau 8,0% (td=4,4; P<0,001), puterii familiei cu 0,26 kg, sau 8,1% (td=3,3; P<0,01), cantităţii de păstură acumulate în cuib cu 20,4 sute celule, sau 22,6% (td=7,9; P<0,001), cantităţii de ceară crescută cu 0,09 kg, sau 30,0% (td=6,4; P<0,001), rezistenţei la boli cu 3,1 puncte, sau 3,5% (td=3,3; P<0,01), viabilităţii puietului cu 1,5 puncte, sau 1,7% (td=1,1; P<0,1) şi cantităţii de miere la primul cules cu 4,16 kg, sau 38,7% (td=9,7; P<0,001). Rezultatul este cauzat de sporirea digestibilităţii şi accesibilităţii substanţelor nutritive ale biomasei, dat fiind faptul că microalga Oocistis borgei Snow este acoperită cu o peliculă protectoare subţire, iar biomasa are un conţinut bogat de substanţe biologic active, în special, de proteine, glucide, lipide, aminoacizi esenţiali, micro- macro- elemente, antioxidanţi, care au un rol catalizator în metabolismul substanţelor azotate la albinele lucrătoare, participă la sinteza unor enzime, ameliorează componenţa calitativă a lăptişorului de matcă şi stimulează secreţia acestuia la albinele-doici, cu influenţe indirecte (prin alimentaţia reginei cu lăptişor) asupra sistemului reproductiv al mătcii, activizând ovogeneza şi ponta. Toate acestea determină, în mare măsură, prolificitatea mătcii, dezvoltarea larvelor şi puietului din cuib, contribuind la creşterea puterii familiilor de albine şi potenţialului lor productiv în ansamblu.

Cuvinte cheie: albine, supliment nutritiv, biomasă, microalga, Oocistis borgei Snow