El-Sheikh, T.M.

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF CAGES TYPE AND MATING MANAGEMENT ON FERTILITY AND HATCHABILITY OF JAPANESE QUAIL

El-Sheikh, T.M., N.M. Essa, M.A., Elsagheer

Abstract
   This study was designed to evaluate the effects of different mating ratios; (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5 male to females, respectively) and cages types:(individual and colony) on the fertility and hatchability rate of Japanese quail from 16-32 weeks of age. A total number of 260 sexed Japanese quails (65 males &195 females) at 16 weeks of age were used. All birds were randomly divided into two experimental groups according to two cage types (individually & colony cages); 160 birds for colony cage and 100 birds for individually cage. Each group was divided into five treatments of mating ratios (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5 male to females, respectively), each treatment of individual cages divided into five replicates, while the colony cages was one replicate for each. The results showed that fertility rate and hatchability rate for eggs produced from quails which reared in individual cages was significantly higher (P≤0.05) than those in colony cages. Also, the mating ratios of (1:1, 1:2 and 1:3 male to females) had higher (P≤0.05) fertility and hatchability rates as compared with those of (1:4 and 1:5 male to females). However, data indicated that cages type and different mating ratios had no significant effect on chick weight at hatch (absolute & percentage). From these results, it could be concluded that individual cages had better fertility and hatchability rate as compared with those which reared in colony cages. Also, the mating ratios of (1:1, 1:2 and 1:3 male to females, respectively) are considered the best for rearing adult Japanese quail to obtain the high fertility and hatchability rates compared with others (1:4 and 1:5 male to females, respectively).

Key words: Mating ratio, fertility, hatchability, Japanese quail, cage type


EFECTUL TIPULUI DE CUŞCĂ ŞI A MANAGEMENTULUI ÎMPERECHERII ASUPRA FERTILITĂŢII ŞI ECLOZABILITĂŢII LA PREPELIŢELE JAPONEZE

El-Sheikh, T.M., N.M. Essa, M.A., Elsagheer

Rezumat
   Studiul a fost efectuat pentru a evalua efectele diferitelor rate de împerechere (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 şi respectiv 1:5 masculi la femele) şi a tipurilor de cuşti (individuale şi tip colonie) asupra fertilităţii şi a ratei de împerechere a prepeliţelor japoneze cu vârste între 16 şi 32 de săptămâni. Un efectiv total de 260 prepeliţe japoneze sexate (65 masculi şi 195 femele) cu vârsta de 16 săptămâni a fost studiat. Toate păsările au fost randomizat împărţite în două loturi experimentale după tipul de cuşcă (individuală sau tip colonie); 160 păsări în cuşca tip colonie şi 100 păsări în cuşti individuale. Fiecare lot a fost împărţit în cinci loturi în funcţie de rata de împerechere (1:1, 1:2, 1:3, 1:4 şi respectiv 1:5 masculi la femele), fiecare grup din cuştile individuale a fost împărţit în cinci replicaţii, în timp ce cuştile colonii au avut o singură replicaţi. Rezultatele arată că rata de fertilitate şi de eclozabilitate a ouălor provenite de la prepeliţele crescute în cuşti individuale a fost semnificativ mai mare (P≤0.05) decât în cazul cuştilor tip colonie. De asemenea, rata de împerechere (1:1, 1:2 şi 1:3 masculi la femele) a generat valori mai ridicate ale ratei de fertilitate şi de eclozabilitate (P≤0.05) în comparaţie cu celelalte tipuri de împerechere (1:4 şi 1:5 masculi la femele). Cu toate acestea, datele arată că tipul de cuşcă şi diferitele rate de împerechere nu au un efect semnificativ asupra masei corporale a puilor eclozaţi (în termeni absoluţi şi procentuali). Din aceste rezultate se poate concluziona că prepeliţele crescute în cuşti individuale au o mai bună rată de fertilitate şi eclozabilitate în comparaţie cu cele crescute în cuşti tip colonie. De asemenea, rata de împerechere de (1:1, 1:2 şi respectiv 1:3 masculi la femele) este considerată a fi cea mai bună pentru creşterea prepeliţelor japoneze adulte în obţinerii unor rate de fertilitate şi eclozabilitate ridicate comparativ cu celelalte două (1:4 şi 1:5 masculi la femele).

Cuvinte cheie: rată de împerechere, fertilitate, eclozabilitate, prepeliţe japoneze, tipuri de cuşti