Prithwiraj Jha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GROWTH, SURVIVAL RATE, AND NUMBER OF MARKETABLE FISH PRODUCED OF GOLD FISH, CARASSIUS AURATUS (L.) IN OUTDOOR EARTHEN PONDS WITH ENDOGENOUS CULTURE OF DAPHNIA SP. OR MOINA SP. AND EXOGENOUS SUPPLY OF MIXED PLANKTON

Prithwiraj Jha

Abstract
   The effect of different management systems on the growth and survival of gold fish in ponds was investigated. Fish larvae (0.11 ± 0.012 g) were cultured for three months. There were four treatments: fish were stocked in outdoor ponds under endogenous culture of Moina sp. (P1), Daphnia sp. (P2), exogenous supply of mixed plankton (P3) and a control treatment where a commercial pellet was applied as food (P4). Values of dissolved oxygen were highest in the P3 (p<0.05). The P4 treatment showed the highest concentrations of NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P, and bicarbonate alkalinity, which were significantly higher (p<0.05) than the other treatments. The final body weight of the gold fish ranged from 3.78 to 7.19 g in the different treatments. At harvest, maximum weight gain was achieved in the P3, followed by P2, P1 and P4 in descending order (p<0.05). There was a significant difference (p<0.05) in the survival of gold fish among the treatments, ranging from 75.77% (P4) to 97.54% (P3). The number of marketable fish was significantly higher in P3 (p<0.05) than other treatments. From the present investigation, exogenous supply of mixed plankton appeared to be a better alternative to culturing goldfish in ponds under endogenous culture of Moina sp. or Daphnia sp.

Key words: gold fish, feed, plankton, growth, survival


DEZVOLTAREA, RATA DE SUPRAVIEŢUIRE ŞI NUMĂRUL DE EXEMPLARE VANDABILE OBŢINUTE PENTRU CARAŞII AURII CARASSIUS AURATUS (L.) CRESCUŢI ÎN BAZINE EXTERIOARE DE PŦMÂNT CU O CULTURĂ ENDOGENĂ DE DAPHNIA SP. SAU MOINA SP. ŞI APROVIZIONARE EXOGENA CU PLANCTON AMESTEC

Prithwiraj Jha

Rezumat
   În lucrarea de faţă a fost investigat efectul diferitelor sisteme de management asupra dezvoltării şi supravieţuirii caraşilor aurii crescuţi în bazine. Larvele de peşte (0,11 ± 0,012 g) au fost crescute timp de trei luni. S-au utilizat patru tratamente: peştii au fost crescuţi în bazine exterioare cu o cultură endogenă de Moina sp. (P1), Daphnia sp. (P2), cu un aport suplimentar exogen de plancton amestecşi un lot martor la care s-a administrat granule comerciale ca şi hrană (P4). Valorile oxigenului dizolvat au fost mai mari la P3 (p<0,05). Lotul P4 a avut cele mai mari concentraţii pentru NH4-N, NO2-N, NO3-N, PO4-P, şi alcalinitatea bicarbonatului, care au fost semnificativ mai mari (p<0,05) decât la celelalte loturi. Greutatea corporală finală a caraşilor aurii s-a situat între 3,78 şi 7,19 g pentru loturile studiate. La recoltare, sporul maxim în greutate a fost obţinut la lotul P3, urmat de loturile P2, P1 şi P4 într-o ordine descrescătoare (p<0,05). S-a observat o diferenţă semnificativă (p<0,05) în ceea ce priveşte rata de supravieţuire a caraşilor aurii din loturile studiate, aceasta încadrându-se între 75,77% (P4) şi 97,54% (P3). Numărul peştilor vandabili a fost semnificativ mai mare la lotul P3 (p<0,05) decât în cazul celorlalte loturi. Din datele obţinute se remarcă faptul că aportul suplimentar exogen de plancton amestec poate fi o soluţie mai bună decât creşterea caraşilor aurii în bazine cu culturi endogene de Moina sp. sau Daphnia sp.

Cuvinte cheie: caras auriu, hrană, plancton, creştere, supravieţuire