N. Cutova

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE IMPROVEMENT OF MILK PRODUCTION AT THE GOATS OF CARPATHIAN BREED

N. Cutova, Camelia Zoia Zamfir, Alina Nicolescu, Daniela Jitariu, Ana Enciu, Maria Stanciu, Carmen Ana Pivodă

Abstract
   Due to the raise of interest for goat milk we have been concerned with the increase of milk production from the goats of Carpathian breed (ecotype of Dobrogea) by crosbreeding with Saanen beed and Anglo-Nubian breed. By crossbreeding with milk breeds it was obtained a substantial improvement of the milk production at the obtained half-bred (F1 Saanen x Carpathian and Anglo-Nubian x Carpathian). The milk production and the lactation period increased at the two lots of half-bred, producing a raise of the total quantity of milk, from 235.21 ± 6.7 liters, in 214 days of lactation, as it was the average production at the effective of goats of Carpathian breed, at a total average milk production of 286.27 ± 5.2 liters, în 229 days of lactation, at F1 half-breds of Saanen x Carpathian and 297.32 ± 6.2 liters in 231 days of lactation at the half-breds of Anglo-Nubian x Carpathian. The quality indicators of the milk at goats had a trend of raise to the end of the lactation period at all lots, the average values on the whole lactation period of the main components of the milk, fat and protein at the half-bred goat were bigger comparatively to those from Carpathian breed, with 8.49% at fat and 8.72% at protein at F1goats of Saanen x Carpathian and 6.79% at fat and 6.97% at protein at the F1 goats of Anglo-Nubian x Carpathian.

Key words: Carpathian breed, milk production, milk quality


CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA CAPRELE DE RASĂ CARPATINĂ

N. Cutova, Camelia Zoia Zamfir, Alina Nicolescu, Daniela Jitariu, Ana Enciu, Maria Stanciu, Carmen Ana Pivodă

Rezumat
   Datorită creşterii interesului pentru laptele de capră ne-am preocupat de sporirea producţiei de lapte la capre de rasă Carpatină (ecotipul de Dobrogea) prin încrucişarea cu rasa Saanen şi rasa Anglo-Nubiană. Prin încrucişarea cu rasele de lapte s-a obţinut o ameliorare substanţială a producţiei de lapte la metişii obţinuţi (F1 Saanen x Carpatină şi Anglo-Nubiană x Carpatină). Producţia de lapte şi perioada de lactaţie au crescut la cele două loturi de metişi, producându-se o creştere a cantităţii totale de lapte, de la 235,21 ± 6,7 litri, în 214 zile de lactaţie, cât era producţia medie la efectivul de capre de rasă Carpatină, la o producţie medie totală de lapte de 286,27 ± 5,2 litri, în 229 zile de lactaţie, la metişii F1 Saanen x Carpatină şi 297,32 ± 6,2 litri în 231 zile de lactaţie la metişii Anglo-Nubiană x Carpatină. Indicii de calitate ai laptelui la capre au manifestat o tendinţă de creştere către sfârşitul perioadei de lactaţie la toate loturile, valorile medii pe toată perioada de lactaţie a principalilor componenţi ai laptelui, grăsimea şi proteina la caprele metise au fost mai mari comparativ cu cele de la rasa Carpatină, cu 8,49% la grăsime şi 8,72% la proteină la caprele F1 Saanen x Carpatină şi 6,79% la grăsime.

Cuvinte cheie: rasa Carpatina, producţia de lapte, calitatea laptelui