Mirela Creţu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF FEEDING INTENSITY ON GROWTH PERFORMANCE OF RAINBOW TROUT JUVENILS

Mirela Creţu, V. Cristea, Lorena Dediu, Raluca Cristina Andrei (Guriencu)

Abstract
   The purpose of this experiment was to evaluate how feeding intensity influence the growth performance of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in a recirculating system. A number of 152 rainbow trout with an average weight of 174.41±0.73 g were divided into four rearing units in order to create the same stocking density (20 kg/m3). The fish were fed a 41% protein feed. Two variants were compared V1 (B1, B2) and V2 (B3, B4), with repetition. In V1- 1.0% feed from total biomass and a double amount of feed in V2-2.0% from total biomass. At the end of the experiment were obtained average body mass of 224.09±0.20 g in variant V1 and 245.59±0.73 g in variant V2. Specific growth rate (SGR) varied as follows: V1-0.95 g% / day, V2-1.33 g% / day. Regarding the feed conversion factor (FCR), the better values were obtained in V1 variant -0,93 g feed/g gain biomass, while in V2 we obtain a value of FCR-1.22g feed/g gain biomass. The parameters of fish growing showed that changing the quantity of fodder, the fish growing was positively influenced.

Key words: rainbow trout, feeding intensity, recirculating system


INFLUENŢA INTENSITĂŢII HRĂNIRII ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE A PUIETULUI DE PASTRAV CURCUBEU

Mirela Creţu, V. Cristea, Lorena Dediu, Raluca Cristina Andrei (Guriencu)

Rezumat
   Scopul experimentului a fost sa evaluam cum influenteaza intensitatea hranirii performanta cresterii puietului de pastrav curcubeu (Oncorhynchus mykiss)crescut intr-un sistem recirculant de acvacultura. 152 exemplare de pastrav curcubeu cu masa corporala de 174.41±0.73 g au fost repartizate in patru unitati de crestere, cu scopul de a crea acelasi densitati de stocare (20 kg/m3).Pestii au fost hrăniţi cu un furaj cu 41% proteină brută. Două variante au fost comparate V1 (B1 şi B2) şi V2 (B3 şi B4), în duplicat. Intensitatea hrănirii a fost de 1% BW în variantea V1, respectiv 2% BW în V2. La finalul perioadei experimentale, masa corporală a fost de 224.09±0.20 g in varianta V1 şi 245.59±0.73g in varianta V2. Rata specifică de creştere (SGR) a variat astfel: V1-0.95 g% /zi, V2-1.33 g%/zi. In ceea ce priveste factorul de conversie al hranei (FCR), cele mai bune valori s-au obţinut în varianta V1, 0,93 g, în timp ce în V2 s-a obţinut o valoare de 1.22g/g. Pametrii de creştere au arătat că rata creşterii este pozitiv influenţată de cantitatea de furaj administrată.

Cuvinte cheie: pastrav curcubeu, intensitatea hranirii, sistem reciculant