M.A. Florea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ESTIMATION OF BREEDING ACTIVITY FOR THE KARAKUL OF BOTOSANI BREED

M.A. Florea, I. Nechifor, C. Pascal

Abstract
   Research has had as its main purpose the carrying out of an analysis of the reproductive activity to one of the breeds formed in Romania, respective the Karakul of Botosani. To obtain more real results, the analysis was based on data obtained during several consecutive seasons of breeding carried out in the period between 2012 and 2016. In every season treatment was the same and referred to: stimulant feeding of type flushing, drawing up a list naming of homogeneous, detection of sheep in estruses, mating and if needed repeat mating.
   Based on the processing of data, it was found that the proportion of female mounted at the first sexual cycle registered the lowest value in the year 2012, reaching the value of 66.59%, after which in the years 2013 and 2014 there is a considerable increase with 6.23% respectively with 3.87%. From 2014 to 2016 the differences are not very large, the highest value is passed in the year 2016, being of 77.69%.
   Also, the percentage of un-mounted females recorded the highest value in 2012, of 11.1% after that in 2013 it has a significant drop with 6.35%. The smallest value is recorded in the year 2015, respectively 2% and a slight increase is recorded in the year 2016 with about 0.52%.
   Calving index at the adult females recorded the highest value in the breeding season 2013-2014 and was of 84.67%, and the lowest value is recorded in the breeding season 2012-2013 respectively of 79.06%.
   For the adult females the double calving index has recorded the highest value in the breeding season 2015-2016, being of 10.76%, and lowest in 2012-2013 when it was only 4.25%.
   Based on the data obtained may indicate that through technological interventions aimed at a better management of reproduction of the Karakul of Botosani breed, from one season to the other, the main indices specific to the reproductive function have a positive and rising trend.

Key words: pelts, Karakul of Botosani, reproduction sheep, fecundity


ESTIMAREA ACTIVITĂŢII DE REPRODUCŢIE LA RASA KARAKUL DE BOTOŞANI

M.A. Florea, I. Nechifor, C. Pascal

Rezumat
   Cercetările efectuate au avut ca principal scop efectuarea unei analize a activității de reproducere la una dintre rasele formate în România, respective Karakul de Botoşani. Pentru a obţine rezultate cât mai reale, analiza s-a bazat pe datele obţinute pe durata desfăşurării mai multor sezoane de reproducţie derulate consecutiv în intervalul cuprins între 2012 şi 2016. În fiecare sezon tratamentul efectivelor a fost acelaşi şi s-a referit la: furajarea stimulativă de tip flushing, elaborarea listei de nominalizare a împerecherilor, depistarea oilor în călduri, monta şi după caz repetarea montei.
   Pe baza prelucrării datelor s-a constatat că proporţia femelelor montate la primul ciclu sexual a înregistrat cea mai mică valoare în anul 2012, atingând valoarea de 66,59%, după care în anii 2013 şi 2014 se constată o creştere considerabilă cu 6,23% şi respectiv 3,87%. Din anul 2014 până în anul 2016 diferenţele nu sunt foarte mari, cea mai ridicată valoare înregistrându-se în anul 2016, fiind de 77,69%.
   De asemenea, procentul femelelor nemontate a înregistrat cea mai mare valoare tot în anul 2012, respectiv 11,1% după care în anul 2013 are o scădere considerabilă cu 6,35%. Cea mai mică valoare se înregistrează în anul 2015, respectiv 2%, iar o uşoară creştere se înregistrează în anul 2016 cu aproximativ 0,52%.
   Indicele de fătări simple la femelele adulte a înregistrat cea mai mare în sezonul de reproducţie 2013-2014 şi a fost de 84,67%, iar cea mai mică valoare se înregistrează în sezonul de reproducţie 2012-2013, respectiv 79,06%.
   La femelele adulte indicele de fătări duble a înregistrat cea mai mare valoare în sezonul de reproducţie 2015-2016, fiind de 10,76%, iar cea mai mică în 2012-2013 când a fost de doar 4,25%.
   În baza datelor obţinute se poate preciza faptul că prin intervenţii tehnologice care vizează un management mai bun al reproducerii ovinelor de rasă Karakul de Botoşani, de la un sezon la altul principalii indici specifici funcţiei de reproducere au o evoluţie ascendentă şi pozitivă.

Cuvinte cheie: pielicele, Karakul de Botoşani, reproducţia ovinelor, fecunditate