M.C. Cioran

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES ON STRENGTH OF AN OPTIMAL SOLUTION ESSENTIAL OIL OF CLOVE MIXED WITH ALCOHOL REQUIRED FOR ANESTHESIA SPECIES CYPRINUS CARPIO

M.C. Cioran, I.B. Pagu, E. Măgdici, A.C. Barbacariu, B. Păsărin

Abstract
   This work aimed to establish the optimal concentration of a solution of alcohol and essential oil of cloves used for anesthesia of specimens of carp Cyprinus carpio variety of Podu Iloaie nude. The biological material was divided into five experimental groups, each of which is composed of six specimens each, with a body weight of between 356.87 g and 4000.34 g. The anesthetic used in the experiment was administered in different concentrations of the oil solution of clove mixed with alcohol concentration of 99.25%. The water temperature at which investigations were conducted was located around 20°C, both in the faculty's lab and in the fish farm. During the experiments the anesthetic was used in several concentrations, varying from 0.08 ml / l to 0.5 ml / l. The solution administered was immersed in water, and the monitoring of the fish material was done at the beginning of experiments and up to a total immobilization of biological material. The effect of solution concentration alcohol and clove oil in water administered depend on a number of factors, among which the most important are: the body weight of the fish, water temperature, water concentration in the oxygen solvit and the pH of the water. The anesthetic consisting of clove oil and alcohol, is a natural product that does not cause harm to the fish and does not require the fulfillment of certain conditions for its acquisition as required for some anesthetics used in aquaculture.

Key words: anesthetic, Cyprinus carpio, clove oil, alcohol


STUDII PRIVIND CONCENTRAŢIA OPTIMĂ A UNEI SOLUŢII DE ULEI ESENŢIAL DE CUIŞOARE ÎN AMESTEC CU ALCOOL NECESARĂ ANESTEZIERII SPECIEI CYPRINUS CARPIO

M.C. Cioran, I.B. Pagu, E. Măgdici, A.C. Barbacariu, B. Păsărin

Rezumat
   Această lucrare a avut drept scop stabilirea concentraţiei optime a unei soluţii de alcool şi ulei esenţial de cuişoare folosite pentru anestezierea unor exemplare de crap Cyprinus carpio varietatea nudă de Podu Iloaie. Materialul biologic a fost structurat pe 5 loturi experimentale, fiecare dintre acestea fiind alcătuite din câte 6 exemplare, cu masa corporală cuprinsă între 356,87 g şi 4000,34 g. Anestezicul folosit în cadrul experimentului a fost administrat în concentraţii diferite de soluţie de ulei de cuişoare în amestec cu alcool de concentraţie 99,25%. Temperatura apei la care s-au realizat cercetările s-a situat în jurul valorii de 20°C, atât în laboratorul facultăţii cât şi în ferma piscicolă. Pe parcursul experimentelor anestezicul s-a folosit în mai multe concentraţii, acestea variind între 0,08 ml/l şi 0,5 ml/l. Soluţia administrată a fost imersată în apă, iar monitorizarea materialului piscicol s-a relizat de la începutul experimentelor şi până la imobilizarea totală a materialului biologic. Efectul concentraţiei soluţiei de alcool şi ulei de cuişoare administrată în apă depinde de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi sunt: greutatea corporală a peştelui, temperatura apei, concentraţia apei în oxigen solvit şi pH-ul apei. Anestezicul format din ulei de cuişoare şi alcool este un produs natural, care nu produce efecte negative peştilor, mediului acvatic şi nu presupune îndeplinrea unor anumite condiţii pentru achiziţionarea acestuia cum se cere pentru unele anestezice folosite în acvacultură.

Cuvinte cheie: anestezic, Cyprinus carpio, ulei de cuişoare, alcool