L. Ioniţă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE INFLUENCE OF LIGHT AND COMPOUND FEED UPON PRODUCTION PERFORMANCE IN THE PERIOD AFTER THE LAYING PEAK OFQUAILS FROM BALOTESTI POPULATION

L. Ioniţă, C.O. Pană, Elena Popescu-Micloşanu, G. Nica

Abstract
    In order to determine the influence of light and compound feed upon production performance of laying quails was organized an experiment on 200 adult females aged 28 weeks of laying, in the post-peak period of laying. Were studied for 20 weeks 2 lighting programs, that is, a program M of continuous lighting and length photoperiod of 16 hours (16L+8N) and a E program of lighting with asymmetric hour intervals, with photoperiod duration of 16 hours (10L+2N+6L+6N). Also, there have been used two food recipes of compound feed with different nutritional parameters (M2 and E2, richer in protein, lysine and methionine in comparison with M1 and E1).
    As a result of the carried out research it was found that the average layingpercentage of batch E2 was higher with 9.50% compared with batch E1, and specific consumption was lower with 16.56%. Live weight was higher with 7.63% and average egg weight was higher with 4.17% at batch E2 compared with batch E1. At batch M2 the average percentage of laying was higher with 12.22% compared with the batch M1, and specific consumption was reduced by 11.00%. Live weight was higher with 20.32% and average egg weight was higher with 7.18% at batch M2 compared to batch M1.
    As a result of research we can say that the use of a program lighting with asymmetric hour intervals with photoperiod duration of 16 hours after the peak of laying lead to obtain enhancement productive performances on quails for production of eggs to consumption. The use of compound feed with higher protein levels and richer in amino acids lysine and methionine contributes to the improvement of the productive performance of laying quails during this period.

Key words: quail, eggs, production, light, compound feed


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA LUMINII ŞI A NUTREŢULUI COMBINAT ASUPRA PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE IN PERIOADA DE DUPA VARFUL DE OUAT LA PREPELIŢELE OUATOARE DIN POPULAŢIA DE BALOTEŞTI

L. Ioniţă, C.O. Pană, Elena Popescu-Micloşanu, G. Nica

Rezumat
   În vederea stabilirii influenţei luminii şi a nutreţului combinat asupra performanţelor de producţie la prepeliţele ouătoare a fost organizat un experiment pe 200 de femele adulte în vârstă de 28 de săptămâni de ouat, aflate în perioada post-vârf de ouat. S-au studiat timp de 16 săptămâni 2 programe de iluminat, respectiv un program M de iluminat continuu cu durata fotoperioadei de 16 ore (16 L + 8 N) şi un program E de iluminat cu intervale orare asimetrice cu durata fotoperioadei de 16 ore (10 L+2 N +6 L + 6 N). De asemenea, s-au folosit două reţete de nutreţ combinat cu parametri nutritivi diferiţi (M2 şi E2, mai bogată în proteine, lizină şi metionină în comparaţie cu M1 şi E1). În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că la lotul E2 procentul mediu de ouat a fost mai ridicat cu 11.83% comparativ cu lotul E1, iar consumul specific a fost mai redus cu 19.84%. Greutatea vie a fost mai ridicată cu 9.80% şi greutatea medie a oului a fost mai ridicată cu 4.12% la lotul E2 comparativ cu lotul E1. La lotul M2 procentul mediu de ouat a fost mai ridicat cu 12.22% comparativ cu lotul M1, iar consumul specific a fost mai redus cu 12.38%. Greutatea vie a fost mai ridicată cu 9.80 % şi greutatea medie a oului a fost mai ridicată cu 7.20% la lotul M2 comparativ cu lotul M1. În urma cercetărilor efectuate se poate afirma că folosirea programului de iluminat cu intervale orare asimetrice cu fotoperioada de 16 ore duce la rezultate superioare în perioada de după vârful de ouat.

Cuvinte cheie: prepeliţă, lumină, ouă, producţie, compoziţie nutreţ combinat