L. Iacob

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE BREEDING ACTIVITY OF CAL DE BUCOVINA POPULATION

L. Iacob, C. Viziteu, C.G. Şonea, M.G. Doliş, G. Nacu, C.E. Nistor

Abstract
   "Cal de Bucovina" population is the result of crossbreeding between "Semigreul Românesc" and Hutsul breeds made in the 80's, at Lucina Stud. Although it has some rather interesting characters, unfortunately, they have been little studied and used so that, at present, the population is extremely low, surviving as a nucleus in conservation through the skilled care of the specialists of the Stud. The biological material used in this study was represented precisely by mares that make up the nucleus breeding, breeding activity analysis revealing that the specific indicators as the introduction to breeding age (1817.429 ± 161.861 days), age at first calving (2170 ± 164.567 days), period of gestation (339.7 ± 2.0 days), service period (97.8 ± 25.6 days), calving interval (465.4 ± 36.8 days), etc., have normal values within the species characteristics, which gives us hope in terms of future survival of this population.

Key words: stud, mares, stallions, reproduction


STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE REPRODUCŢIE LA POPULAŢIA CAL DE BUCOVINA

L. Iacob, C. Viziteu, C.G. Şonea, M.G. Doliş, G. Nacu, C.E. Nistor

Rezumat
   Populaţia "Cal de Bucovina" este rezultatul încrucişărilor dintre rasele Semigreul românesc şi Huţul, realizate în anii 80, la Herghelia Lucina. Deşi prezintă o serie de caractere destul de interesante, din păcate, acestea au fost prea puţin studiate şi valorificate, astfel că, la ora actuală, populaţia este extrem de redusă numeric, supravieţuind sub forma unui nucleu în conservare, prin grija specialiştilor de la această herghelie. Materialul biologic, utilizat în acest studiu, a fost reprezentat tocmai de iepele care alcătuiesc acest nucleul de reproducţie, analiza activităţii de reproducţie scoţând la iveală faptul că, indicatorii specifici, ca vârsta introducerii la reproducţie (1817,429 ± 161,861 zile), vârsta la prima fătare (2170 ± 164,567 zile), durata gestaţiei (339,7 ± 2,0 zile), SP (97,8 ± 25,6 zile), CI (465,4 ± 36,8 zile), etc, au valori normale în cadrul speciei, ceea ce ne dă speranţe în ceea ce priveşte supravieţuirea şi în viitor a acestei populaţii.

Cuvinte cheie: stud, mares, stallions, reproduction