Gabriela Frunză

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE NUTRITIONAL QUALITY OF HENS MEAT REARED IN FREE-RANGE SYSTEM

Gabriela Frunză, Cecilia Pop

Abstract
   The purpose of the research was to evaluate the nutritional quality of meat from hens reared in free-range system (in the rural area of Iasi County). Were collected the main muscle groups (muscles Pectoralis superficialis (PS), Semimembranosus (SM) and Gastrocnemius (Gn) of 26 specimens (16 females and 10 males), aged five months, of New Hampshire mixed breed (variety scarlet thread). It was determined the content of proteins, lipids, collagen and water using Food Check automatically analyzer (infrared spectrophotometer); the minerals substances were determined by calcination and nitrogen free extract (NFE) and energetic value were determined by calculation, based on the classical formulas. The average values determined for lipids varied significantly in PS muscles, with a double proportion for females (1.65%), compared to that of males (0.81%); for muscles SM and Gn, the same phenomenon it was observed, but with smaller differences. For the proteins it was observed a slightly higher value for males, for all anatomical portion analyzed, compared to females. The energetic value was higher for SM muscles (118.79 kcal/100 g meat, for females, respectively 115.39 kcal/100 g meat, for males) due to higher proportion of lipids. Analysis of the results, by gender, using the ANOVA test highlighted preponderant significant differences for Gn muscle, and for the other muscles analyzed, the differences were preponderant insignificant.

Key words: hens, meat, proteins, lipids, collagen


STUDIU PRIVIND CALITATEA NUTRITIVĂ A CĂRNII PROVENITE DE LA GĂINILE CRESCUTE ÎN SISTEM FREE-RANGE

Gabriela Frunză, Cecilia Pop

Rezumat
   Scopul cercetării a fost aprecierea calităţii nutritive a cărnii provenite de la găini crescute în sistem free-range (în zona rurală a judeţului Iaşi). Au fost recoltate principalele grupe musculare (muşchii pectoralis superficialis (PS), Semimembranosus (SM) şi Gastrocnemius (Gn), de la 26 exemplare (16 femele şi 10 masculi) cu vârsta de cinci luni, din rasa mixtă New Hampshire (varietate cărămizie). S-a determinat conţinutul în proteine, lipide, colagen şi apă utilizând analizatorul automat Food Check (spectrofotometru cu infraroşu); substanţele minerale au fost determinate prin calcinare, iar substanţele extractive neazotate (SEN) şi valoarea energetică au fost stabilite prin calcul, pe baza formulelor clasice. Valorile medii determinate pentru lipide au variat semnificativ la nivelul muşchilor PS având o proporţie dublă pentru femele (1,65%) comparativ cu cea a masculilor (0,81%); pentru muşchii SM şi Gn, s-a observat acelaşi fenomen, dar cu diferenţe mai mici. Pentru proteine s-a observat o valoare uşor mai ridicată pentru masculi, în toate porţiunile anatomice analizate, comparativ cu femelele. Valoarea energetică a fost mai ridicată pentru muşchii SM (118,79 kcal/100 g carne, pentru femele, respectiv 115,39 kcal/100 g carne, pentru masculi) datorită proporţiei mai ridicate de lipide. Analiza rezultatelor, în funcţie de sex, folosind testul ANOVA a evidenţiat diferenţe preponderent semnificative pentru muşchii Gn, iar pentru ceilalţi muşchi analizaţi, diferenţele au fost preponderent nesemnificative.

Cuvinte cheie: găini, carne, proteine, lipide, colagen