G.V. Hoha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSIS OF SUNFLOWER OIL SOLD IN THE NORTHEAST OF ROMANIA

G.V. Hoha, C.E. Nistor, Elena Costăchescu, B. Păsărin

Abstract
   One of the most widely consumed oil from Europe is sunflower oil. All european countries are cultivating sunflowers, but due to increased sunflower oil consumption, we rely on imports, the biggest coming from the Black Sea region, especially Russia and Ukraine. The main problems of quality on sunflower oil are contamination and oxidation (rancidity). Sunflower oil has a relatively high oxidative stability (resulting a long shelf life), but the stability depends on the quality of seeds, the seed treatment before extraction, extraction methods and processing conditions. The purpose of this paper is to determine the quality of sunflower oils marketed in northeastern of Romania. Samples were collected from different manufacturers, from various points of sale. In addition to the sensory analysis, were determined the following physico-chemical parameters: density, moisture content, acidity, saponification value, the color of iodine, peroxide, impurities contained in the organic solvent. We can conclude that all the samples analyzed are within current standards imposed by EU legislation.

Key words: oil, sunflower, quality, Romania


ANALIZA ULEIULUI DE FLOAREA SOARELUI COMERCIALIZAT ÎN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

G.V. Hoha, C.E. Nistor, Elena Costăchescu, B. Păsărin

Rezumat
   Unul din cele mai consumate uleiuri din Europa este uleiul de floarea soarelui. Deşi toate ţările europene sunt cultivatoare de floarea soarelui, datorită creşterii consumului de ulei se apelează la importuri, cele mai mari provenind din zona Mării Negre, în special din Rusia şi Ucraina. Principalele probleme de calitate ale uleiului de floarea-soarelui sunt contaminarea şi oxidarea (râncezirea). Uleiul de floarea-soarelui are o stabilitate oxidativă relativ ridicată (ceea ce determină o perioadă lungă de valabilitate), dar această stabilitate depinde de calitatea seminţelor, de tratarea seminţelor înainte de extracţie, de metodele de extracţie şi de condiţiile de prelucrare. Scopul lucrării este de a determina calitatea uleiurilor de floarea soarelui comercializate în nord-estul României. Probele au fost recoltate de la producători diferiţi, din diverse puncte de comercializare. Pe lângă analiza senzorială au fost determinaţi următorii parametri fizico-chimici: densitatea, umiditatea, aciditatea, indicele de saponificare, culoarea de iod, indice de peroxid, impurităţile conţinute în solvenţi organici. Putem concluziona că, toate sortimentele analizate se încadrează în standardele actuale impuse de legislaţia uniunii europene.

Cuvinte cheie: ulei, floarea soarelui, calitate, România