Elena Pogurschi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE POTENTIAL OF SOME ROMANIAN ZEOLITES TO IMPROVE BIOECONOMY RESULTS

Elena Pogurschi, Monica Marin, Corina Zugravu, Carmen Georgeta Nicolae

Abstract
   The volcanic zeolites tuffs represents a ecoalternative resource of the future so it is important to know and disseminate information regarding their efficient use in the bio economy. In Romania, there are 4 major areas where there are zeolites, respectively, Transylvania basin, Maramures basin, Prahova Valley and Persani area. Only Rupea mine has a production capacity of 5000 tone monthly, with this capacity would reach zeolites for 100 years. Generally, the Romanian volcanic tuffs have a high content of clinoptilolite, which give them a high value. Although it Romania is plenty of high quality zeolite tuffs, they are not fully exploited because of the inexistence of a policy for promoting their capitalization. In this paper we intend to do a review of the effects of using zeolites in various in various fields of animal husbandry, in order to highlight the positive impact on the bio economy. They were analyzed a series of research conducted in Romania, upon various species of animals in terms of production and animals health, have been performed comparisons with the data from the international literature and were indicate those areas where Romanian future research should focus.

Key words: volcanic zeolites tuffs, bioeconomy results, Romania


POTENŢIALUL ZEOLIŢILOR DIN ROMÂNIA LA ÎMBUNĂTĂŢIREA REZULTATELOR BIOECONOMIEI

Elena Pogurschi, Monica Marin, Corina Zugravu, Carmen Georgeta Nicolae

Rezumat
   Tufurile vulcanice zeolitice reprezintă o resursă eco alternativă a viitorului de aceea este importantă cunoaşterea şi diseminarea informaţiilor privind eficienţa utilizării acestora în domeniul bioeconomiei. In România, există 4 mari zone în care se găsesc zeoliţi, respectiv, bazinul Transilvaniei, bazinul Maramureşului, Valea Prahovei şi zona Perşani. Doar mina din zona Rupea are o capacitate de producţie de 5000 tone /lună, la această capacitate zeoliţii ar ajunge pentru 100 de ani. In general, tufurile vulcanice din România au un conţinut mare de clinoptilolit, fapt ce le conferă acestora o valoare ridicată. Deşi pe teritoriul României există din abundenţa tufuri zeolitice de foarte bună calitate, acestea nu sunt pe deplin exploatate din cauza inexistenţei unei politici de promovare a valorificării acestora. In lucrarea de faţă ne am propus sa facem o revizuire a efectelor utilizării zeoliţilor in diversele ramuri ale creşterii animalelor, pentru a putea evidenţia impactul pozitiv asupra bioeconomiei. Au fost analizate o serie de cercetări efectuate în România, pe diverse specii de animale în ceea ce priveşte produţia cât şi starea de sănătate a animalelor, s-au efectuat comparţii cu date din literatura de specialitate internţională pe aceeaşi temă şi s- au indicat domeniile în care cercetările din România ar trebui concentrate.

Cuvinte cheie: tuf vulcanic, bioeconomie, cresterea animalelor