Dana Popa

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GENETIC DETERMINISM ESTIMATE FOR THE MASTITIS RESISTANCE IN ROMANIAN BUFFALO

Dana Popa, Livia Vidu, R. Popa, Gh. Mărginean, Nicoleta Defta, V. Băcilă, A. Bota

Abstract
   The Romanian Buffalo is one of the most important genetic resources for milk and meat production, but the sharp decline in the livestock and in the absence of adequate financial support, it can disappear at any time.In this respect, it is very important to develop efficient breeding programs or active conservation (according to risk status) to improve population for characters associated with these productions.
   The objective of this study was to estimate genetic parameters for milk somatic cells count, character that significantly affect the health of animals and milk constituents that gives its quality. Also, this character could allow a selection of individuals in the direction of resistance to mastitis. A total 609 milk yield and associated characters records, belonging to 87 females, which coming from 11 sire families, for 7 lactations were analyzed. The method used for genetic parameters estimates was REML.
   Study has revealed the existence of a poor genetic determinism for somatic cell count and a high variability of character analyzed according to number of lactation. The results indicate that environmental factors have a greater contribution to the phenotypic manifestation of character. So, the number of somatic cells must be exclusively an indicator of milk hygiene and not included in selection objective of buffaloes (resistance to mastitis).

Key words: buffaloes, genetic parameters, somatic cells count


ESTIMAREA DETERMINISMULUI GENETIC PENTRU REZISTENŢA LA MASTITA LA BIVOLUL INDIGEN

Dana Popa, Livia Vidu, R. Popa, Gh. Mărginean, Nicoleta Defta, V. Băcilă, A. Bota

Rezumat
   Bivolul indigen reprezintă o resursă genetică foarte valoroasă a României, însă scăderea drastică a efectivelor si în lipsa unui sprijin financiar adecvat, aceasta poate oricand disparea. În acest sens, este imperios necesar a se dezvolta programe eficiente de ameliorare sau conservare activă (în funcţie de statusul de risc) pentru îmbunătăţirea populaţiei la caracterele asociate producţiilor de lapte şi carne.
   Obiectivul acestei lucrări este estimarea parametrilor genetici pentru numărul de celule somatice in laptele de bivoliţă, caracter ce influenţeaza in mod semnificativ starea de sănătate a animalelor si elementele constitutive ale laptelui ce îi conferă acestuia calitatea. De asemenea, acest caracter ar putea permite o selecţie a indivizilor în direcţia rezistenţei la mastita. Au fost luate în discuţie 609 performanţe, din 7 lactaţii, aparţinând la 87 de femele, care provin din 11 familii de tată. Metodologia utilizată pentru estimarea determinismului genetic este REML. Studiul efectuat a relevat existenţa unui determinism genetic slab al numărului de celule somatice şi a unei variabilităţi mari a caracterului analizat în funcţie de rangul lactatiei.
   Rezultatele obţinute indică faptul că factorii de mediu au o contribuţie mai mare la manifestarea fenotipică a caracterului. Astfel, numărul de celule somatice trebuie să reprezinte exlusiv un indicator al igienei laptelui nu si un caracter inclus in obiectivul selecţiei bivolitelor (pentru rezistenţa la mastite).

Cuvinte cheie: bubaline, parametri genetici, număr de celule somatice