Cristina Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANALYSIS OF TOURISTY MOVEMENT IN VRANCEA COUNTY

Cristina Simeanu, D. Simeanu, C. Şonea, B. Păsărin

Abstract
   The structure of tourism movement in Vrancea County during 2011 - 2015, indicate a low rate of foreigner tourists (5.70%) from the total entrances in the county, number of days/tourist for foreigner tourists have also a low rate (6.41%), and evolution of tourists, foreigners and Romanians, had fluctuations during analysed period The mean level of tourists recorded 39.7338 thousands persons. The mean level of number days/tourist recorded a value of 64.6384 thousands persons. Average duration of the sojourn had also fluctuations during analysed period (2011-2015) being of 1.84 days for Romanian tourists and of 1.61 days for the foreigner ones. Gross utilization rate of touristy accommodation capacity recorded fluctuant values in those 5 analysed years (2011-2015), in 2015 being recorded the highest value 17.54 %. From the analysis of touristy movement could be observed an oscillator evolution of dynamic rate for tourists' number, even if per total mean dynamic rate show an increase, in average, with 3.96. Absolute average modification of tourists' number recorded 0.41 thousands persons. Average dynamic rhythm for tourists' number was 296.00%.

Key words: entrances, overnight stays, mean duration of sojourn, gross utilization rate of touristy accommodation capacity, dynamic rate


ANALIZA CIRCULAŢIEI TURISTICE ÎN JUDEŢUL VRANCEA

Cristina Simeanu, D. Simeanu, C. Şonea, B. Păsărin

Rezumat
   Structura circulaţiei turistice în judeţul Vrancea în perioada 2011-2015, indică o pondere foarte mică a turiştilor străini (5,70%) în totalul sosirilor în judeţ, numărul de zile/turist pentru turiştii străini are de asemenea o pondere redusă (6,41%), iar evoluţia numărului de turişti atât străini cât şi români cunoaşte fluctuaţii în perioada analizată. Nivelul mediu al numărului de turişti a înregistrat 39,7338 mii persoane. Nivelul mediu al numărului de zile/turist a înregistrat 64,6384 mii persoane. Durata medie a sejurului prezintă de asemenea fluctuaţii în perioada analizată (2011-2015) fiind de 1,84 zile pentru turiştii români şi de 1,61 zile pentru turiştii străini. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a înregistrat valori fluctuante în cei 5 ani analizaţi (2011-2015), în anul 2015 înregistrând cea mai ridicată valoare de 17,54%. Din analiza circulaţiei turistice putem observa o evoluţie oscilantă a indicelui de dinamică al numărului de turişti, deşi per total indicele mediu de dinamică arată o creştere în medie de 3,960 ori. Modificarea medie absolută a numărului de turişti a înregistrat 0,41 mii persoane. Ritmul mediu de dinamică a numărului de turişti fost de 296,00%.

Cuvinte cheie: sosiri, înnoptări, durata medie a sejurului; indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare; indicele de dinamică