Cristina Gabriela Radu-Rusu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BODY MASS INDEX DYNAMICS AND BEHAVIORAL CHANGES IN SWISS MICE RECEIVING BRILLIANT BLUE FCF (E 133) AND AZORUBINE (E 122) IN DRINKING WATER

Cristina Gabriela Radu-Rusu, M.I. Pop

Abstract
   Among the extensive list of approved additives in human food industry, colourings (dyes - either naturally originated or synthetic) are widely used, in almost all processed food. The latter ones are frequently associated in humans (mostly in children) with the onset of altered behavioural conditions, such as the Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD. The aim of this study was to quantify the effects of two food colourings given 35 days to 120 Swiss mice: CON group - control, plain water; BLU group - 50 ppm E133 - brilliant blue FCF (mostly used in beverages and sweets); AZO group - 50 ppm E122 - azorubine (mostly used in concentrated soups and sweets). The starting hypothesis (the usage of experimental factors will not modify the reasoning criteria - body mass index BMI and behavioural pattern) was invalidated. The mice in the experimental groups were underweighted (-16.5% BMI in AZO group, and -20% BMI in BLU group) (p<0.05; p<0.001). The ethogram also changed (decrease of the sleep and rest duration: -10,6% AZO group; -13,4% BLU group; triple time lasting of active type behaviours - playing, running, aggressive stances on both groups). These findings suggest that the usage of synthetic food dyes are a possible trigger of the ADHD condition in studied biological material, inducing anorexia and behavioural changes, as other studies conducted until now on laboratory animals suggested. However, a straight and absolute correlation between the experimental factors and ADHD onset could not be yielded, as large scale studies of this kind are very difficult to organize on human subjects.

Key words: Swiss mice, brilliant blue FCF-E133, azorubine-E122, body mass index, behaviour


DINAMICA INDICELUI DE MASĂ CORPORALĂ ŞI MODIFICĂRI COMPORTAMENTALE LA ŞOARECII SWISS, ÎN URMA ADMINISTRăRII DE ALBASTRU BRILIANT FCF (E 133) ŞI AZORUBINĂ (E 122) ÎN APA DE BĂUT

Cristina Gabriela Radu-Rusu, M.I. Pop

Rezumat
    Din lista generoasă a aditivilor alimentari aprobaţi spre a fi utilizaţi în industria de profil, coloranţii (pigmenţi - de origine naturală sau de sinteză) sunt utilizaţi frecvent, în aproape toate alimentele procesate. Coloranţii sintetici sunt frecvent asociaţi, atunci când sunt folosiţi în alimentaţia umană (mai ales la copii), cu inducerea unor stări comportamentale modificate, caracteristice Sindromului Deficit de Atenţie şi Hiperactivitate (SDAH-ADHD). Scopul acestui studiu a fost de a cuantifica efectele produse de administrarea a doi coloranţi alimentari, timp de 35 zile, în apa de băut a 120 şoarec Swiss: lotul CON - control, apă fără aditivi; lotul BLU - 50 ppm E133 - albastru briliant FCF (frecvent utilizat în băuturi şi dulciuri); lotul AZO - 50 ppm E122 - azorubină (frecvent utilizată în supe concentrate şi dulciuri). Ipoteza iniţială (introducerea factorilor experimentali nu va afecta criteriile de raţionament - indicele de masă corporală IMC şi tiparul comportamental) a fost invalidată. Astfel, şoarecii din loturile experimentale au devenit subponderali (p<0,05; p<0,001), comparativ cu cei din lotul de control (-16.5% IMC în lotul AZO, şi -20% IMC în lotul BLU). Etograma a suferit, de asemenea, modificări (timpul de somn şi odihnă s-a redus cu 10,6% la lotul AZO, cu 13,4% la lotul BLU; manifestările comportamentale active - joacă, alergare, atitudini agresive s-au triplat ca durată, în ambele loturi experimentale). Rezultatele sugerează că utilizarea coloranţilor alimentari de sinteză poate fi un posibil factor declanşator al ADHD la materialul biologic studiat, inducînd anorexie şi modificări comportamentale, după cum a fost observat şi în alte studii efectuate pe animale de laborator. Totuşi, nu poate fi susţinută existenţa unei corelaţii directe şi absolute între factorii experimentali şi instalarea ADHD, în lipsa unor studii mai vaste privind efectul aditivilor alimentari asupra subiecţilor umani.

Cuvinte cheie: şoareci Swiss, albastru brilliant FCF-E122, azorubină-E133, indice de masă corporală, comportament