Pascal C.

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PERFORMANCE EVALUATION FOR THE PRODUCTION OF MEAT AT YOUNG GOATS

C. Pascal, I. Nechifor, C. Costică, M. Florea

Abstract
    The main objective of the research carried out has been the evaluation of skills for the production of meat at young goats submissive to fattening. In this regard three batches have been established, one composed of individuals of Carpatina breed and two other composed of first generation hybrid population, males and females, obtained from crossings of the Carpatina females with he-goats of Anglonubiana and French Alpina breeds. At the end of the fattening period, it was found that the batch consisting of Carpatina pure-bred males had lower average daily increases with 21.55% and respectively 20.33% compared to the performances achieved by the F1 males from the crossing with Anglonubiana and French Alpina. Also between batches have registered some differences with different degree of meaning for the average daily gain, exception makes the difference between the average values of this indicator calculated for batches consisting of hybrids, which was insignificant for p ≤ 0.01. Significance analysis of the determined values for the total body mass accumulation during the fattening period was significant for p ≤ 0.05 for all batches. In relation to the performances achieved by Carpatina males, the specific consumption of food per kg was reduced by 8% and respectively 6.56% from the two batches consisting of hybrid males.

Key words: Carpatina goat, goat meat, specific consume


EVALUAREA PERFORMANŢELOR PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE LA TINERETUL CAPRINE

C. Pascal, I. Nechifor, C. Costică, M. Florea

Rezumat
   Obiectivul principal al cercetărilor efectuate a fost reprezentat de evaluarea aptitudinilor pentru producţia de carne la tineretului caprin supus îngrăşării. În acest sens au fost constituite trei loturi, unul format din indivizi de rasă Carpatină şi alte două constituite din populaţii metise de primă generaţie, masculi şi femele, obţinute în urma încrucişărilor dintre femelele Carpatine cu ţapi de rasă Anglonubiană şi Alpină franceză. La finalul perioadei de îngrăşare s-a constatat că lotul format din masculi de rasă Carpatină au avut sporuri medii zilnice mai reduse cu 21.55% şi respectiv 20.33% comparativ cu performanţele realizate de masculii F1 proveniţi din încrucişarea cu Anglonubiană şi Alpină franceză. De asemenea, între loturi s-au înregistrat unele diferenţe cu grad diferit de semnificaţie pentru sporul mediu zilnic, excepţie face diferenţa dintre valorile medii ale acestui indicator calculat pentru loturile constituite din indivizi metişi, care a fost nesemnificativă pentru p ≤ 0.01. Analiza semnificaţiei dintre valorile determinate pentru acumularea totală de masă corporală pe durată îngrăşării a fost semnificativă pentru p ≤ 0.05 între toate loturile. Faţă de performanţele realizate de masculii de rasă Carpatină, consumul specific de hrană înregistrat pe kg spor a fost mai redus cu 8 % şi respectiv cu 6.56% la cele două loturi formate din masculi metişi.

Cuvinte cheie: capra Carpatină, carne de capră, consum specific