Bozkurt Yalçin

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASSOCIATION BETWEEN BOTANICAL COMPOSITION AND BIOMASS QUANTITY OF GRASSLANDS AND NIR REFLECTANCE BY USING NDVI

Bozkurt Yalçin

Abstract
    It was aimed to investigate the possible association between botanical composition and biomass quantity and NIR (Near Infra Red) reflectance by using NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) derived from remote sensing data. For this purpose, red (0.45-0.52 µm), near infra-red (0.52-0.60 µm) and infra-red (0.63-0.69 µm) spectral bands of the LANDSAT 5 TM satellite images taken in 2005 were used and NDVI was calculated as a ratio between measured reflectivity in the red and NIR portions of the electromagnetic spectrum. The field measurements were also carried out in north eastern part of Turkey in 23 test points during vegetation period to determine botanical composition and fresh biomass quantity. Regression analysis showed that there was a poor relationship between botanical composition and NDVI (R2=0.22) while a good coefficient of determination was observed between fresh biomass quantity and NDVI (R2=0.67). It can be concluded that field spectral measurements and satellite derived information can provide a valuable support and information to the evaluation of grasslands.

Key words: Grasslands, remote sensing, NIR, NDVI


ASOCIEREA DINTRE COMPOZIŢIA BOTANICĂ, CANTITATEA DE BIOMASĂ A PĂŞUNILOR ŞI REFLECTANŢA NIR PRIN FOLOSIREA NDVI

Bozkurt Yalçin

Rezumat
   Scopul a fost de a investiga posibila asociere dintre compoziţia botanică, cantitatea de biomasă şi reflectanţa NIR (Near Infra Red) prin folosirea NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) derivată din datele de teledecţie. Pentru acest scop, s-au folosit benzile spectrale de roşu (0,45-0,52 µm), NIR (0,52-0,60 µm) şi infraroşu (0,63-0,69 µm) ale imaginilor preluate în anul 2005 de la satelitul LANDSAT 5 TM iar valorile NDVI au fost calculate ca fiind raportul dintre reflectivitatea măsurată în roşu şi porţiunile NIR ale spectrului electromagnetic. Măsurătorile în teren au fost efectuate în partea de nord-est a Turciei în 23 de locaţii în timpul perioadei de vegetaţie în scopul determinării compoziţiei botanice şi a cantităţii de biomasă proaspătă. Analiza regresiei a arătat că există o slabă corelaţie între compoziţia botanică şi NDVI (R2=0,22) în timp ce o corelaţie bună s-a observat între cantitatea de biomasă proaspătă şi NDVI (R2=0,67). Se poate concluziona că măsurarea câmpului spectral asociate cu informaţiile obţinute prin satelit pot asigura un real suport informaţional în ceea ce priveşte evaluarea păşunilor.

Cuvinte cheie: păşuni, teledetecţie, NIR, NDVI