Bambang Kholiq Mutaqin

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ISOLATION AND IDENTIFICATION OF BACTERIA FROM BANANA STEM BIOPROCESS RESULT AS DIRECT FED MICROBIAL FOR RUMINANT

Bambang Kholiq Mutaqin, U. Hidayat Tanuwiria, Elvia Hernawan, Ratu Safitri

Abstract
   Direct Fed Microbial are beneficial microbes to improve microbial balance in the digestive tract. Isolation of bacteria aims to obtain the potential bacteria as Direct Fed Microbial for ruminant. This research used descriptive methods. Identification used API test (Analytical Profile Index) methods. The results showed that there are two bacteria has potential as Direct Fed Microbial,those are Bacillus licheniformis bacteria and Lactobacillus delbrueckii ssp delbrueckii bacteria, both have the same characteristics as the bacteria in the rumen.

Key words: Isolation, Identification, Bioprocess, Banana Stem, Direct Fed Microbial


IZOLAREA ŞI IDENTIFICAREA BACTERIILOR REZULTATE DIN BIOPROCESAREA COJILOR DE BANANĂ FOLOSITE CA DIRECT FED MICROBIAL LA RUMEGĂTOARE

Bambang Kholiq Mutaqin, U. Hidayat Tanuwiria, Elvia Hernawan, Ratu Safitri

Rezumat
   Direct Fed Microbial sunt microbi benefici care îmbunătăţesc echilibrul microbial din tractul digestiv. Izolarea bacteriilor are rolul de a obţine bacterii de tipul Direct Fed Microbial pentru rumegătoare. Cercetarea foloseşte metode descriptive. Identificarea s-a realizat folosind metodele testului API (Analytical Profile Index). Rezultatele obţinute arată ca există două bacterii care au potenţial de Direct Fed Microbial, şi acestea sunt bacteria Bacillus licheniformis şi bacteria Lactobacillus delbrueckii ssp delbrueckii, ambele având aceleaşi caracteristici ca şi bacteriile din rumen.

Cuvinte cheie: izolare, identificare, bioprocesare, coajă de banană, Direct Fed Microbial