Angelica Docan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


HAEMATOLOGICAL AND SERUM BIOCHEMICAL CHANGES ASSOCIATED WITH BACTERIOLOGICAL INFECTION IN ACIPENSER GUELDENSTAEDTII REARED IN INTENSIVE CONDITION

Angelica Docan, Iulia Grecu, Mirela Creţu, Alina Antache, Lorena Dediu

Abstract
   Bacterial diseases are among the most important causes of economic losses in cultured fish species. The haematological parameters are an important tool of diagnosis that reveals the state of health of fish species. This study evaluated the haematological changes in Acipenser gueldenstaedtii under effect of the influence of pathogenic bacteria compared to healthy specimens and those treated. Infected specimens of sturgeon reared in recirculating aquaculture system had individual weights of 270 ± 0,08g, 320 ± 0,098 g/ex for treated fish and respectively 450± 0,11 g/ex for healthy specimens. 5 ml of blood was sampling from each fish by caudal venous puncture. Blood was analysed with routine method used in fish haematology. Was determined the following haematological and serum biochemical parameters: plasma glucose (mg/dl) and protein (g/dL), red blood cell counts (RBCc, x 106/µl), the haematocrit (PCV, %) and haemoglobin concentrations (gl/dl). Using standard formulas the red blood indices were computed: the mean corpuscular volume (MCV), the mean corpuscular haemoglobin (MCH) and the mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC). Differences in haematological parameters were statistically analyzed by ANOVA test. Physiological stress, induced by the action of pathogenic bacteria was reflected in the haematological indices: RBC count 0.27 x 106cel./mm3 for infected fish, 0.32 x 106cel./mm3 for treated fish and 0.45 x 106cel./mm3 for healthy fish, haemoglobin concentration 4.31, 4.90 and 5.82 g/dl, haematocrit concentration 9, 13 and 15 %, MCV 370.9, 457.2 and 347.29 fL, MCH 172.55, 167.81 and 136.43 pg, MCHC 47.88, 36.89 and 39.72 g/dl. Plasma glucose values recorded 82.9 mg/dL for infected fish, 93.06 mg/dl for treated fish and 91.82 mg/dL for healthy fish. Plasma protein value was 2.56 g/dL for infected fish, 3.19 g/dl for treated fish, respectively 3.37 g/dL for healthy fish.

Key words: sturgeon, pathogenic bacteria,haematological indices, plasma glucose and protein


MODIFICĂRI HEMATOLOGICE ŞI BIOCHIMICE ASOCIATE INFECTIEI BACTERIENE LA SPECIA ACIPENSER GUELDENSTAEDTII CRESCUTĂ IN CONDIŢII INTENSIVE

Angelica Docan, Iulia Grecu, Mirela Creţu, Alina Antache, Lorena Dediu

Rezumat
   Bolile bacteriene reprezintă una din principalele cauze ale pierderilor economice înregistrate la peştii de cultură. Parametrii hematologici si biochimici sunt instrumente importante pentru diagnostic care pot exprima starea de sănătate a peştlor. Cercetările din prezenta lucrare au urmărit modificările hematologice şi biochimice ale nisetrului sub influenta acţiunii bacteriilor patogene în comparaţie cu exemplarele sănătoase dar şi cu cele tratate. Exemplarele bolnave de nisetru crescute în sistemul recirculant de acvacultură au avut greutăţi individuale medii de 270 ± 0,08 g/ex, respectiv 320 ± 0,098 g/ex exemplarele tratate şi 450± 0,11 g/ex exemplarele sănătoase. S-au recoltat probe biologice de sânge (5 ml) de la exemplarele de nisetru şi cu ajutorul metodelor utilizate în hematologia peştilor s-a determinat şi analizat dinamica cantităţii de glucoză şi proteine plasmatice, numărului de eritrocite (Nr. E), a hematocritului (Ht), a cantităţii de hemoglobină (Hb), cu ajutorul cărora s-au calculat indicii eritrocitari: volumul eritrocitar mediu (VEM), hemoglobina eritrocitară medie (HEM), concentraţia de hemoglobină eritrocitară medie (CHEM). Variaţia indicatorilor hematologici şi biochimici a fost analizată statistic cu ajutorul testului ANOVA. Stresul fiziologic indus de acţiunea bacteriilor patogene s-a reflectat în indicatorii hematologici astfel: număr eritrocite 0.27 x 106 cel./mm3 pentru peştii infectaţi, 0,32 x 106 cel./mm3 pentru cei trataţi şi 0,45 x 106 cel./mm3 pentru peştii sănătoşi, hemoglobina 4,31 4,90 şi 5,82 g/dl, hematocritul concentration 9 %, 13 % şi 15 %, MCV 370,9 457,2 şi 347,29 fL, MCH 172,55 167,81 şi 136,43 pg, MCHC 47,88 36,89 şi respectiv, 39,72 g/dl. Glucoza plasmatică a înregistrat valori de 82,9 mg/dl la peştii infectaţi, 93,06 mg/dl la peştii trataţi şi respectiv 91,82 mg/dl la peştii sănătoşi. Valoarea proteinelor plasmatice a fost 2,56 g/dl la peştii infectaţi, 3,19 g/dl la peştii trataţi şi respectiv 3,37 g/dl la peştii sănătoşi.

Cuvinte cheie: sturion, bacterii patogene, indici hematologici, glucoză şi protein plasmatice