Yasmi Purnamasari Kuntana


THE EFFECTS OF CARBON TETRACHLORIDE (CCl4) IN INDUCING OSTEOPOROSIS TO WHITE RATS (RATTUS NORVEGICUS) JUDGING FROM THE MUSCOSKELETAL TISSUE DAMAGE

Yasmi Purnamasari Kuntana, Roostita Balia, Yuli Astuti Hidayat

Abstract
    Osteoporosis is one of the degenerative diseases which is a disease due to a decrease in the structure and function of the tissue or organ. The cause of osteoporosis is a disturbance in bone metabolism by various factors including environmental factors like the presence of xenobiotic toxic agents. Carbon tetrachloride (CCl4) is one of the toxic agents and can cause oxidative stess condition, pass through the cell membrane and distributed to all organs cause damage to cell death (apoptosis). This study aims to prove that the CCl4 induced osteoporosis seen from musculoskeletal tissue damage. The study was carried out experimentally in the laboratory with a completely randomized design (CRD) factorial pattern using white rats (Rattus norvegicus) Wistar male aged 2-3 months weighing 180-200 totaled 35. The mice were randomized into six treatment groups with 5 replicates, K (control) of olive oildose of 1.4 ml/g body weight (BW) rats; P1 (CCl4 dose of 0.8 ml/g BW rats); P2 (CCl4 dose of 1.1 ml/g BW rats); P3 (CCl4 dose of 1.4 ml/g BW rats); P4 (CCl4 dose of 1.7 ml/g BW rats) and P5 (CCl4 dose of 2 ml/g BW rats). The treatments given every other day for one weekvia intramuscular injections. Data were analyzed using ANOVA and Duncan test. Test results showed that the administration of P3 (CCl4 dose of 1.4 mL / gr BW rats) very significantly (P >99%) cause atrophy of muscle tissue, muscle fibers decrease indiameter (43.08 μm), a decrease in diameter cartilage (17.78 μm) and bone tissue collagen (2.77 μm). The conclusion CCl4 is prove to induce osteoporosis seen from musculoskeletal tissue damage rats (R. norvegicus) Wistar male.

Key words: CCl4, osteoporosis, white rats (Rattus norvegicus), musculoskeletal tissue


EFECTUL TETRACLORURII DE CARBON (CCl4) ÎN INDUCEREA OSTEOPOROZEI LA ŞOBOLANII ALBI (RATTUS NORVEGICUS) DIN PERSPECTIVA DETERIORĂRII ŢESUTULUI MUSCO-SCHELETAL

Yasmi Purnamasari Kuntana, Roostita Balia, Yuli Astuti Hidayat

Rezumat
    Osteoporoza este una dintre bolile degenerative care apare datorită degenerării structurale şi funcţionale ale unui ţesut sau organ. Cauza oesteoporozei rezidă în disfuncţionalitatea metabolismului osos datorită unor diferiţi factori incluzând aici şi factorii de mediu, cum ar fi prezenţa agenţilor toxici xenobiotici. Tetraclorura de carbon (CCl4) este un agent toxic care poate conduce la apariţia stressului oxidativ, penetrează membrana celulară şi se difuzează în toate organele putând avea ca şi efect moartea celulelor (apoptoză). Acest studiu încearcă să demonstreze că CCl4 induce osteoporoza care poate fi observată şi la deteriorarea ţesutului musco-scheletal. Cercetarea a fost efectuată în condiţii de laborator după un protocol experimental complet randomizat (CRD) folosind un număr de 35 şobolani albi (Rattus norvegicus Wistar), masculi, cu vârsta de 2-3 luni, cu o greutate corporală de 180-200 g. Aceştia au fost împărşişi în şase loturi experimentale, cărora li s-au administrat diferite tratamente, fiecare cu câte 5 repetiţii; K (lot martor) la care s-a administrat ulei de măsline în doză de 1,4 ml/g masă corporală; P1 (cu o doză de CCl4 de 0,8 ml/g masă corporală); P2 (cu o doză de CCl4 de 1,1 ml/g masă corporală); P3 (cu o doză de CCl4 de 1,4 ml/g masă corporală); P4 (cu o doză de CCl4 de 1,7 ml/g masă corporală); P5 (cu o doză de CCl4 de 2,0 ml/g masă corporală). Tratamentul a fost administrat din două în două zile timp de o săptămână prin injecţii intramusculare. Datele obţinute au fost analizate folosind testele ANOVA şi Duncan. Rezultatele experimentale arată că administrarea de P3 (cu o doză de CCl4 de 1,4 ml/g masă corporală) a avut valori foarte semnificative (P>99%) cauzând atrofierea ţesutului muscular, diminuarea diametrului fibrelor musculare (43,08 μm), diminuarea diametrului cartilagiului (17,78 μm) şi a colagenului din membrana periostului (2,77 μm). În concluzie s-a demonstrat că CCl4 induce osteoporoza la nivelul ţesutului musco-scheletal al şobolanilor albi (Rattus norvegicus Wistar).

Cuvinte cheie: CCl4, osteoporoză, şobolani albi (Rattus norvegicus Wistar), ţesut musco-scheletal